Środa, 21 lutego 2024 r. Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Budżet na 2023 rok uchwalony!

15 grudnia 2022 r. odbyła się LIV sesja Rady Miejskiej, której głównym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok. Budżet został uchwalony jednogłośnie.

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant. W swoim sprawozdaniu Burmistrz Kcyni Marek Szaruga mówił m.in. o dodatku węglowym, który na dzień sesji został wypłacony w kwocie 7.138.980,00 zł oraz o realizowanym przez gminę zakupie węgla w cenie preferencyjnej (na dzień 12.12 mieszkańcy wykupili węgiel za kwotę – 1.333.757,50 zł, w tym ekogroszek/groszek – 191 t oraz orzech – 529 t). Do 12.12 dostarczono gminie 136 t ekogroszek/groszek i 167 t orzecha ( dostawy zostały drastycznie ograniczone i opóźnione). W międzyczasie Burmistrz uczestniczył m.in. w nadaniu imienia „Dom pod Bocianim Gniazdem” w ośrodku szkolno–wychowawczym w Paulinie, konwencie burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko – Pomorskim Sympozjum BRD, gdzie gmina Kcynia uzyskała tytuł Samorząd Świecący Dobrym Przykładem – do tej kategorii były nominowane 3 gminy – jest to nagroda za doświetlenie przejść dla pieszych. Na terenie miasta trwają inwestycje  m.in. przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków,  przebudowa GCKiB oraz budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta.

Podczas sesji podjęto uchwały dotyczące m.in. uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zbycia pomieszczeń mieszkalnych.

Nagranie z sesji dostępne pod linkiem https://esesja.tv/transmisja/32429/liv-sesja-rady-miejskiej-w-kcyni.htm  Podjęte uchwały dostępne na stronie BIP Gminy Kcynia.

źródło.kcynia.pl

--> wstecz