Niedziela, 19 maja 2024 r. Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra

Budżet uchwalony. Pezacki się wstrzymał

Jedną z najważniejszych uchwał podejmowanych podczas trzeciej sesji Rady Miejskiej w Kcyni było uchwalenie budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok. Ta sztuka udała się za pierwszym razem, gdyż tak jak wszystkie inne planowane uchwały, uchwałe budżetową przegłosowało 13 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się na 14 obecnych.

Czwartkowa sesja Rady Miejskiej w Kcyni trwała cztery godziny. Długa i mozolna ale jakże ważna dla finansowych spraw. Radni podejmowali uchwały budżetowe poprzedzone omówieniem uchwały przez kierownictwo finansowe Urzędu Miejskiego w Kcyni.

Radny Mirosław Pezacki przedstawił wniosek formalny, autopoprawkę do uchwały budżetowej jednak ona została odrzucona przez radnych.Warto zauważyć, że aż 5 radnych( a nie jak policzył Przewodniczacy Jan Kurant 4 radnych- patrz film)  się wstrzymało od głosu w tej sprawie a tylko 8 radnych było przeciwnych jej wprowadzeniu, tylko radny Mirosław Pezacki chciał jej wprowadzenia.  Ostatecznie radny Pezacki wstrzymał się od głosu, pozostałych 13 radnych głosowało za przyjeciem budżetu zgodnie z przygotowanym projektem.

tekst i fot. Robert Koniec

 

 

 

--> wstecz