Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Burmistrz Kcyni wydał dwa obwieszczenia

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wydał dwa obwieszczenia, w których zwraca sie do mieszkańcow ulic, na których została zakończona inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej do przyłączenia swoich posesji.

W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej Burmistrz Kcyni informuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w związku z powyższym prosimy mieszkańców ulic Jurczyka, Okrężnej, Podgórnej, Klasztornej, Polnej i wyrzyskiej posiadających obok swojej posesji studzienkę kanalizacyjną o zgłaszanie się do zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni sp. z o. o. w celu wydania warunków technicznych przełączenia na instalacji zewnętrznej do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

W związku z planowaną inwestycją budowy kolektora VI zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obejmującego ulice (22 stycznia, Krótką, Krzywą oraz Garncarską), Burmistrz Kcyni informuje o możliwości zgłaszania posesji na terenie Miasta Kcynia, które nie zostały uwzględnione w trakcie powstawania inwestycji w latach ubiegłych w celu określenia możliwości podłączenia oraz wykonania stosowanej dokumentacji.

Informacje proszę zgłaszać bez zbędnej zwłoki w Urzędzie Miejskim w Kcyni w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej .

Burmistrz Kcyni

/-/ Marek Szaruga

--> wstecz