Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Jednogłośnie otrzymał absolutorium

W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej  Burmistrz Kcyni Marek Szaruga otrzymał absolutorium. Wcześniej włodarz gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu w 2015 roku. Głosowanie poprzedziło odczytanie opinii Regionalnei Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kcyni o udzielenie absolutorium.

Burmistrz Kcyni z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej i członków Rady Miejskiej otrzymał gratulacje i kwiaty. Jeden z bukietów kwiatów przekazał Zastępcy Burmistrza Bognie Adamskiej.

tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz