Środa, 17 kwietnia 2024 r. Imieniny Anicety, Klary, Rudolfina

Burmistrz spotkał się z rolnikami

Dzisiaj tj. 18 marca pełniący funkcję Burmistrza Kcyni Rafał Heftowicz spotkał się z rolnikami z Gminy Kcynia, którzy przedstawili  swój sprzeciw wobec aktualnej polityki rolnej oraz propozycję realnych działań, których efektem będzie poprawa sytuacji w rolnictwie. Sytuacja rolnictwa jest trudna. Ma to szczególne znaczenie dla takich gmin jak nasza, w której duża część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Ostatnie lata to splot wielu niekorzystnych czynników m. in.  wzrost kosztów produkcji wywołany kryzysem energetycznym oraz niekontrolowany przepływ przez nasz kraj ukraińskiego zboża i innych płodów rolnych – podkreślił p.f. Burmistrza Kcyni.
P. f. Burmistrza Kcyni poinformował zgromadzonych o podjętym stanowisku Rady Miejskiej w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, które zostało skierowane do Wojewody i Marszałka Województwa. Przedstawiamy je poniżej. Przedstawił także możliwości gminy związane z rozłożeniem na raty bądź odroczeniem terminu płatności kolejnych rat, które mogą odbywać się wyłącznie na podstawie indywidualnego wniosku rolnika. Obecna na spotkaniu p. Skarbnik Edyta Szczurek poinformowała rolników o procedurze rozpatrywania indywidualnych wniosków o umorzenie raty podatku rolnego, które związane jest każdorazowo m.in. z badaniem indywidualnej sytuacji każdego wnioskującego. Nie ma instrumentów, które pozwalałyby „z automatu” umorzyć wszystkim rolnikom ratę podatku, może to odbywać się tylko i wyłącznie na wniosek indywidualny rolnika.
Rolnicy mówili o trudnej sytuacji w rolnictwie, organizowanych protestach, ubolewali nad słabą jakością działań podejmowanych  w  celu zapewnienia opłacalności produkcji rolnej. 
Gmina Kcynia ma stawkę podatku rolnego ustaloną na niższym poziomie niż poziom, który proponuje GUS. Przypomnijmy, na mocy Uchwały Nr LXVIII/499/2023 podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynoszącą 89,63 zł za 1 dt, obniżono do kwoty 79,04 zł, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2024 rok. Każdorazowe obniżenie podatku  wiąże się z mniejszymi dochodami gminy, w konsekwencji oznacza rezygnację z planowanych zadań.
W związku z powyższym gmina Kcynia wystąpi do Ministerstwa Finansów z propozycją rozważenia zastosowania rozwiązań, które by rekompensowały gminie utratę dochodów z tytułu obniżenia podatku rolnego. Obecnie wpływy z podatku rolnego to znacząca pozycja w budżecie gminy. 

Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, rozumiemy Państwa trudną sytuację i w pełni zgadzamy się z Waszymi postulatami dotyczącymi unormowania tej sytuacji, która aktualnie panuje w rolnictwie – podkreślił p.f. Burmistrza Rafał Heftowicz.

Spotkanie przebiegło w merytorycznej  atmosferze z poszanowaniem stanowisk obu stron. 

źródło.kcynia.pl

--> wstecz