Wtorek, 05 marca 2024 r. Imieniny Aurory, Fryderyka, Oliwii

Burzliwa sesja w sprawie podatków- zobacz film

Zdecydowanie do burzliwej możemy zaliczyć przebieg sesji Rady Miejskiej w Kcyni, która zakończyła się o zapadającym zmroku. Najpierw zgromadzeni goście musieli czekać 10 minut na członków rady i włodarzy, którzy odbywali spotkanie w gabinecie burmistrza Kcyni. Później w czasie omawiania podejmowanych uchwał w sprawie podwyższenia podatków Burmistrz Kcyni poprosił o 15 minutową przerwę, podczas której kolejny raz rajcy próbowali się dogadać.

Uchwała w sprawie stawek od gruntów prowadzenia działalności gospodarczej, podatku od gruntów pozostałych podzieliła radę prawie na pół. Kawę na ławę i swoje niezadowolenie wyraził radny Jan Kurant, który stał na stanowisku niepodejmowania tych uchwał i obniżenia podatku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Radny Dariusz Kurdelski apelował o to, aby podatek od gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej pozostawić na tym samym poziomie. Dwie uchwały podatkowe nie podobały się łącznie 7 radnym, którzy zpstali przegłosowani przez pozostałych radnych.- kto i jak głosował zobacz na filmie z sesji.

W wyniku podjętych uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Rada Miejska uchwaliła:

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,89 zł ( podwyżka z kwoty 0.84 zł)
  • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 0,30 zł (podwyżka z kwoty 0.25 zł)
  • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,70 zł (pozostała na tym samym poziomie)

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku pozostała bez zmian.

Podczas sesji radni uchwalili uchwały w sprawach:

  • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Kcynia
  • w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Społecznika Roku Gminy Kcynia”.
  • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2016-2023
  • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia
  • w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Do innych równie ważnych tematów poruszanych podczas ostatniej sesji wrócimy w osobnych materiałach. Wkrótce zaprosimy Państwa także na relację filmową z sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

tekst i fot. Robert Koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--> wstecz