Niedziela, 19 maja 2024 r. Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra

W piątek ostatnia sesja w tym roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia  2018 r. / piątek / o godz.12.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie

międzysesyjnym.

  1. Interpelacje radnych.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2019 – zał. 1,

2/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2019 – zał. 2,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów – zał. 3,

4/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności  pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom  organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc  publiczną  – zał. 4,

5/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kcynia na 2018 r. – zał. 5.

  1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
  2. Głosy mieszkańców gminy.
  3. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy .
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

--> wstecz