Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Uchwały o nowych taryfach za wodę, ścieki i śmieci, czekają na decyzję radnych

W czwartek kcyńscy radni spotkają się na kolejnej, dziesiątej już sesji. W porządku sesji znalazły się tematy, które wywołują wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Chyba po raz pierwszy Rada Miejska nowej kadencji będzie musiała podjąć decyzję w sprawach ważnych dla mieszkańców naszej gminy. Prawdopodobnie w czwartek dowiemy się czy czekają nas podwyżki opłat za pobór wody, gdyż jedną z uchwał podejmowanych przez radnych będzie uchwała o „Zatwierdzeniu taryf ze wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wyprowadzane do urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o”
Druga uchwała dotycząca opłat za wodę nad, którą pochylą się radni mówi „Zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Szubinie”.
Na deser przewidziane jest podjęcie uchwały nr 3, która brzmi ” Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia”.
Mówiąc w skrócie dowiemy się ile zapłacimy za wodę z wodociągu szubińskiego, ile za wodę i ścieki z wodociągu kcyńskiego oraz dowiemy się, czy w okolicznościach, w których nie można ściągnąć opłat za „śmieci” od dłużników radni zdecydują się na podwyżki opłat za śmieci.
tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz