Środa, 21 lutego 2024 r. Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Czy radni przegłosują podwyższenie podatków w 2016 roku?

Czy Rada Miejska w Kcyni odbarzy nas prezentem mikołajkowym w postaci podwyższenia podatków za nieruchomości i podniesie stawki za środki transportowe? Czy  od 2016 roku tytuł „Spełecznika Roku Gminy Kcynia” przyznany bedzie tylko jednej osobie? Na te pytania zapewne usłyszymy odpowiedź po podjęciu uchwał w tych sprawach.

W czwartek podczas XV sesji Rady Miejskiej w Kcyni radni będa także pochylać sie nad uchwalami w sprawach:

1/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2016 – 2023 – zał. nr 1,

2/ przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

2016 – 2023” – zał. nr 2,

3/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

Gminy Kcynia – zał. nr 3,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu

„Społecznika Roku Gminy Kcynia” – zał. nr 4,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia  – zał. nr 5,

6/ wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok – zał. nr 6,

7/ określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku

– zał. nr 7,

8/ ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji

na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – zał. nr 8,

9/ wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

dla Gminy Kcynia  – zał. nr 9.

Projekty uchwał znajdują sie na stronie internetowej http://wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok – zał. nr 6, Jednak wśród wszystkich projektów uchwał nie znaleźliśmy załącznika nr 6 informującego o wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

tekst i fot. Robert Koniec

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

/  Zbigniew Witczak /

--> wstecz