Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Delegacja Belgów i przedstawicielki Flandrii na spotkaniu w Kcyni

W dniu dzisiejszym, w ramach promocji zdrowia Gminy Kcynia, gościliśmy wyjątkową delegację… W jej składzie przedstawicieli znanego już na terenie Gminy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria w osobach p. Agnieszka Ruczyńska (koordynator regionalny) oraz Zastępca dyrektora ds. koordynacji regionów, jak również Federacji Chrześcijańskich Kas Chorych z Belgii (CM) – w osobach: Filiep Decanq i Pieter Portier z kasy chorych CM oraz Jean Paul De Rudder z Gandawy.

Z ramienia Gminy Kcynia w spotkaniu udział wzięli p. Bogna Adamska Zastępca Burmistrza Kcyni, p. Marek Szaruga Burmistrz Kcyni, p. Rafał Heftowicz – sekretarz Gminy oraz p. Ewa Hałas – odpowiedzialna w gminie za promocję zdrowia – organizator dzisiejszej wizyty. Rozmawiano głównie o działaniach podejmowanych w ramach promocji zdrowia w Kcyni, zwłaszcza tych realizowanych we współpracy z Flandrią. Było takich inicjatyw w 2014 roku sporo – badania cukru, cholesterolu, ciśnienia, arytmii serca. Łącznie przebadaliśmy ponad 400 mieszkańców. Ponadto warsztaty logopedyczne dla ok. 180 dzieci. Spotkania w klubie aktywnego seniora, ćwiczenia pamięci i koncentracji – ok. 60 osób, warsztaty w Stowarzyszeniu Ordo ex Chao – m.in. fizjoterapia dla ok. 30 dzieci.

„W tym roku również planujemy szereg wspólnych przedsięwzięć m.in. już 18 kwietnia bezpłatne badania cholesterolu oraz BMI i poziomu tkanki tłuszczowej, badania podoskopowe dla przedszkolaków, badania spirometryczne dla mieszkańców, a 13 maja warsztaty z fizjoterapeutą. Współpraca z p. Agnieszką Ruczyńską, która jest koordynatorem na nasz region układa się wspaniale. Wspólnie planujemy masę inicjatyw prozdrowotnych dla naszych mieszkańców”– podkreśla Ewa Hałas. Po krótkiej prezentacji multimedialnej i dyskusji delegacja udała się do siedziby Ordo ex Chao, gdzie naszych gości oprowadzał dyrektor p. Wawrzyniec Pezacki.

Goście nie kryli podziwu dla działalności Domu Świętego Mikołaja i z uwagą oglądali prace plastyczne wychowanków p. Wawrzyńca, jak również zwiedzali cały obiekt. 

Przypominamy, iż w ramach promocji zdrowia w dniu 12 marca 2014 roku podpisano porozumienie partnerskie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Flandria”.

Stowarzyszenie Flandria powstało w 1995 roku i wzorowało się na systemie opieki zdrowotnej w Belgii. Główna siedziba mieści się w Inowrocławiu,. Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem większość województwa kujawsko – pomorskiego, Poznań i Trójmiasto. Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz szeroko pojętej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Aktualnie liczy 18 tys. członków.

„Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” powstało w latach 1995 – 1997 w Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych. Od 2010 r. funkcjonuje oddział „Flandrii” w Gdyni.

Obecny kształt i rola Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych (inaczej Chrześcijańskich Kas Chorych) w Belgii wynika z prawnego połączenia działań ruchów wzajemnościowych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Ich przesłaniem jest promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w duchu wzajemnej pomocy i solidarności. To zasadnicze przesłanie realizują poprzez:

  • aktywne uczestnictwo w polityce zdrowotnej i społecznej,
  • czuwanie nad zapewnieniem opieki zdrowotnej i usług społecznych dostępnych dla całej ludności,
  • zwiększanie możliwości rozwoju i integracji osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych,
  • promowanie postaw szacunku i odpowiedzialności każdego względem jego zdrowia,
  • przyczynianie się do utrzymywania przy życiu idei i walorów wzajemnej pomocy, solidarności i sprawiedliwości w społeczeństwie.

Realizację tych celów Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe opierają na zaangażowaniu swoich członków oraz licznych wolontariuszy.

Od 1993 roku Chrześcijańskie Kasy Chorych (www.cm.be) wspierają projekty utworzenia stowarzyszeń wzajemnościowych w Europie Centralnej, Afryce i Ameryce Łacińskiej, w tym Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.

Działalność

Przesłaniem działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy wolontaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w szerokiej ofercie działań społecznych i zdrowotnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje:

  • wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
  • bogatą ofertę dla młodych wolontariuszy oraz wolontariuszy 45+ (szkolenia, spotkania integracyjne, udział w ciekawych przedsięwzięciach),
  • realizację programów i akcji profilaktycznych,
  • kompleksową informację na temat placówek i organizacji świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji artykułów medycznych, świadczeń przysługujących pacjentom,
  • porozumienia o rabatach dla członków na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

Wszystkim przedsięwzięciom stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości. Dlatego każdy może zostać członkiem SWP „Flandria” i współtworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego swojego i innych.

Porozumienie wiąże się z naszej strony z udostępnianiem lokali na różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, pomoc w naborze wolontariuszy do projektów, informowanie stowarzyszenia o imprezach prozdrowotnych na terenie gminy.

Stowarzyszenie oferuje natomiast pomoc w organizacji akcji zdrowotnych i profilaktycznych, rozwijaniu zainteresowań zdrowotnych. Udział w piknikach, akcjach, festynach itp.

Tekst: Ewa Hała, foto: Ewa Hałas, Piotr Wiśniewski 

--> wstecz