Środa, 24 lipca 2024 r. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni informuje, że ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej
wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy
węglem:
– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni informuje, iż wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dostępny jest w siedzibie tut. Ośrodka oraz na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

źródło.kcynia.pl

--> wstecz