Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Dwa duże zadania w placówkach oświatowych – w przedszkolu i szkole podstawowej

Gmina Kcynia w ostatnim czasie rozstrzygnęła dwa postępowania, które związane są z inwestycjami w placówkach oświatowych. Była to jeszcze decyzja zmarłego śp. Marka Szarugi Burmistrza Kcyni. 

Mianowicie podjęta decyzja dotyczy modernizacji systemu ogrzewania w placówce oświatowej jaką jest Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej. W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy z  wykonawcą zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła w budynku Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni. Zadanie będzie realizowała firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva z Chodzieży. Kwota umowy opiewa na 255 594,00 zł. Ale to nie jedyna inwestycja w tym budynku. W wakacje dokonano remontu podłogi na piętrze za kwotę 19 926 zł. Wymianie podlegać będą także drzwi wejściowe do budynku przedszkola. Środki na ten cel w wysokości 39 360 zł pochodzą z budżetu gminy. W przededniu Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka to dobre informacje dla przedszkolaków. 

Kolejnym postępowaniem, które gmina rozstrzygnęła jest zadanie pn. Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma  Firma Handlowo-Usługowa HURT-POL Małgorzata Kluź z Radomia. Kwota umowy opiewa na 282 902,77 zł, z czego 200.000 zł pochodzi z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

źródło.kcynia.pl

--> wstecz