Poniedziałek, 16 maja 2022 r. Imieniny Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ogłasza nabór na kandydatów do służby w Zakładzie Karnym w Potulicach

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 W BYDGOSZCZY

ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

 ZAKŁAD KARNY W POTULICACH,

  1. Al. Parkowa 1,89-120 Potulice
  2. młodszy(a) pielęgniarz(ka)Szpitala i Ambulatorium z Izba Chorych – 2 etaty,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł (netto3243 zł)

  1. młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego –1 etat,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Minimum tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny; preferowani kandydaci posiadający uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), energetyczne oraz sanitarne.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł (netto 3243 zł)

  1. strażnik działu ochrony–5 etatów,

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie.

Wynagrodzenie brutto 3703 zł (netto 3036 zł)

Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy.

OFERUJEMY:

– stałą pracę,

– pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

– wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla
funkcjonariusza i jego członków rodziny,

– ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

– wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego
uposażenia,

– raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie,

– nagrody uznaniowe,

– nagrody jubileuszowe,

– dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,

– dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania
lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL  Rekrutacja – Oferty Pracy.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 30października 2020R.

Katarzyna Kopiszka – Zakład Karny Potulice

--> wstecz