Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Dziewierzewo. Po rezygnacji pani Łyszczarz nikt nie chciał być sołtysem.

Tego się działo podczas prawie trzygodzinnego zebrania sołeckiego w Dziewierzewie chyba nikt się nie spodziewał. W czwartek o 19:00 w wyremontowanej, pięknej świetlicy odbyło się zebranie, którego głównym celem było wybranie nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

Zebraniu przewodniczył burmistrz Marek Szaruga, który po przedstawieniu porządku spotkania powitał ponad 70 uczestników zebrania.

Bogate i obszerne sprawozdanie z działalności sołtysa i całej rady sołeckiej przedstawiła pani Maria Łyszczarz. Słuchając sprawozdania potwierdziło się moje przypuszczenie, że sołectwo Dziewierzewie jest jednym z prężniejszych sołectw w naszej gminie. Wszystko było pięknie, ale tylko do czasu, gdy Pani Maria odmówiła przyjęcia swojej kandydatury na funkcje sołtysa.

Po uzasadnieniu swojej decyzji przez panią sołtys wywiązała się bardzo długa, chwilami emocjonalna dyskusja- którą w najbliższym czasie zaprezentujemy w TELEWIZJI INTERNETOWEJ itvkcynia.

Skutkiem decyzji Pani Łyszczarz była trudność w wyborze innego kandydata do funkcji sołtysa Dziewierzewa, gdyż wszyscy podawani kandydaci, a było ich chyba około 15 odmawiali udziału w wyborach. Po ponad godzinnej wymianie zdań i podawaniu różnych kandydatur burmistrz zarządził przerwę, po której powrócono do dalszych prób wyłonienia kandydata na sołtysa.

Statut Sołectwa Dziewierzewo nie przewidywał takiej sytuacji, dlatego po bardzo długim drążeniu tematu ktoś musiał się zgodzić kandydować i była to radna Rady Gminy Dorota Czerwińska, która w wyniku głosowania tajnego została nową panią sołtys.

Kolejne zamieszania wytworzyło się przy kandydatach do rady sołeckiej, do której wejść miało 7 osób. Ostatecznie zgłoszonych zostało 9 kandydatów z których udało się wyłonić tylko 6 członków rady sołeckiej, bo nastąpiła konieczność ogłoszenia dogrywki dla dwóch pań. W wyniku dogrywki pani Dorota Gwiazdowska i Ludwika Dziejak otrzymały taką samą ilość głosów, co spowodowało konieczność przeprowadzenia drugiej dogrywki. Ostatecznie do rady sołeckiej weszli: Agnieszka Bonk, Maria Żołądkiewicz, Aneta Mróz, Franciszek Tomaszek, Grzegorz Wilczyński, Marcin Majchrzak i Ludwika Dziejek. 

W czasie zebranie burmistrz poinformował o obecnej sytuacji finansowej gminy, rozmawiał o wielu problemach, które nurtują mieszkańców. Do wolnych wniosków wrócimy w najbliższym czasie.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz