Piątek, 19 lipca 2024 r. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Edukacja dla bezpieczeństwa w Bazie JRS Kowalewko

Kolejny etap zajęć szkoleniowych dla młodzieży został przeprowadzony w Bazie JRS Kowalewko. Tym razem młodzi adepci  poznali zagadnienia dotyczące obrony przeciwchemicznej oraz doskonalili umiejętności i posiadaną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz transportu osób poszkodowanych przy zastosowaniu noszy. Jednym ze sprawdzianów była nocna gra terenowa połączona z elementami pracy zespołowej. Ponadto każdy z uczestników zajęć przeszedł dodatkowe  szkolenie z obsługi karabinka KBK AKMS przygotowujące  do pierwszych ostrych strzelań. Kierunkiem kolejnych zajęć będą  zagadnienia obejmujące ochronę ludności cywilnej w przypadku zagrożenia nuklearnego oraz zasady zachowania się w trakcie ataków rakietowych, postępowanie w nagłych przypadkach i ochrona ludności cywilnej. Młodzież pozna również zasady wykorzystania infrastruktury zurbanizowanej do budowy ukryć i schronień, a także pozyskania i uzdatniania wody.

www.jrs-kowalewko.pl 

--> wstecz