Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Gmina Kcynia ma szansę stać się Gminą o najniższych w Polsce podatkach od środków transportowych!

Propozycją na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Kcyni jest projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na okres od 01.02.2024 do 31.12.2024 r. Proponuje się wysokość rocznych stawek1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 50 zł,b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 75 zł,c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 100 zł.2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszania według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 50 zł.4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 50 zł;6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:a) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:i) mniejszej niż 22 miejsca 50 zł,ii) równej lub większej niż 22 miejsca 100 zł.b) od autobusu wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. spalinowo – elektryczny, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:i) mniejszej niż 22 miejsca 50 zł,ii) równej lub większej niż 22 miejsca 100 zł.c) od autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw alternatywnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:i) mniejszej niż 22 miejsca 50 zł,ii) równej lub większej niż 22 miejsca 75 zł.Wskazaniem potrzeby podjęcia uchwały są m.in. wysoki poziom bezrobocia w Gminie Kcynia; znaczący poziom podatków od środków transportowych w Gminie Kcynia, zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców reprezentujących sektor transportowy; konieczność eliminacji czynników proinflacyjnych w zakresie instrumentów pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego; stymulacja gospodarki: zmniejszenie podatków zachęcić obywateli do zakupu nowych środków transportu (np. samochodów, motocykli), co może przyczynić się do wzrostu sprzedaży w branży motoryzacyjnej i związanego z nią sektora usług; wzrost konkurencyjności: Obniżenie podatków na transport może także zwiększyć konkurencyjność branży transportowej, zachęcając do inwestycji w rozwój i nowe technologie, co przekłada się na innowacje i poprawę jakości usług; wzrost zatrudnienia: Przy wzroście produkcji i sprzedaży pojazdów oraz rozwijającej się branży transportowej może nastąpić zwiększenie zapotrzebowania na pracowników, co może korzystnie wpłynąć na rynek pracy.Oczekiwane skutki społeczne to m.in. zmniejszenie poziomu inflacji dla sektora konsumentów; zmniejszenie poziomu inflacji dla sektora przedsiębiorców; zmniejszenie bezrobocia; poprawa kondycji lokalnego rynku pracy; poprawa warunków życia w małych społecznościach wynikająca ze zwiększonej liczby miejsc pracy; poprawa dostępności środków transportu dla osób o niższych dochodach; zwiększenie mobilności społecznej.Szczegóły dotyczące projektu uchwały pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/…/uchwala…

źródło.kcynia.pl

--> wstecz