Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Gromadno. Hemmerling ponownie został sołtysem.

W czwartek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromadnie odbyło się zebranie sołeckie. W zebraniu uczestniczyło 55 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Po wybraniu komisji skrutacyjnej odbyły się wybory na funkcje sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury, dotychczasowego sołtysa Grzegorza Hemmerlinga i panią Joannę Płaczkowską.

W wyniku głosowania tajnego Grzegorz Hemmerling został sołtysem Gromadna. W skład rady weszli: Magdalena Kwiatkowska, Czesław Stałowski, Adam Wardalski , Andrzej Michalak  i Krzysztof Zimny . 

Zebraniu przewodniczył Sekretarz Gminy Rafał Heftowicz, który w imieniu Burmistrza Kcyni Marka Szarugi zapoznał zebranych z sytuacją finansową Gminy Kcynia. W wolnych wnioskach mieszkańcy sołectwa Gromadno pytali o rozmieszczenie lamp, które  w naszej gminie zostały lub zostaną zamontowane, budowę świetlicy wiejskiej oraz rowy przydrożne.

Temat lamp wywołał dyskusję, w którą włączył się Piotr Hemmerling, który tłumaczył formę i realizację umowy Gminy Kcynia z firmą wykonującą doświetlenia uliczne.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz