Piątek, 12 lipca 2024 r. Imieniny Brunona, Jana, Wery

I edycja gminnego konkursu profilaktyczno-literackiego #ZdroWolni,

W Zespole Szkół Technicznych w Kcyni odbyło się podsumowanie I edycji gminnego konkursu profilaktyczno-literackiego #ZdroWolni, którego inicjatorkami są pedagog szkolny – Monika Dąbrowska oraz nauczycielka języka polskiego – Monika Kantorska Suty.

Konkurs ten jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych, a jego celem jest propagowanie profilaktyki i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników.

Do naszej szkoły przybyli laureaci z gminnych szkół podstawowych z Dziewierzewa, Kcyni, Mycielewa oraz Palmierowa wraz z opiekunami oraz rodzicami.

Uroczystość rozpoczęła się występem pani Katarzyny Łyszczarz, która zaśpiewała piosenkę Anny Jantar pt. „Tyle słońca w całym mieście”. Następnie głos zajęła dyrektorka ZST – pani Katarzyna Kluczyńska. Po krótkim wystąpieniu pani dyrektor organizatorki podsumowały konkurs. Przypomniały jego cele oraz oceniły wartość merytoryczną, językową, ortograficzną i interpunkcyjną nadesłanych prac. Ogłosiły także, że II edycja konkursu, zaplanowana na przyszły rok, będzie miała szerszy zasięg – obejmie szkoły podstawowe z całego powiatu!

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie nagród laureatom. Oto lista zwycięzców:

W kategorii wiersz nie przyznaliśmy I i II miejsca.

III miejsce zajęli Kacper Rojewski oraz Krzysztof Guzek ze szkoły podstawowej w Palmierowie. Chłopcy otrzymali bon o wartości 150 zł do sklepu Media Expert oraz kilka gadżetów z logo naszej szkoły i naszego konkursu.

W kategorii „praca literacka prozą” konkurencja była nieco większa. I miejsce ex aequo zajęły Wiktoria Machałek z SP w Dziewierzewie oraz Michalina Demska z SP w Palmierowie. Dziewczyny otrzymały bon o wartości 300 zł do sklepu Media Expert, dyplom i oczywiście pakiet konkursowy!

II miejsce za pracę „Nie zawsze warto” przyznaliśmy Zofii Masiakowskiej z SP w Kcyni – Zosia otrzymała bon o wartości 200 zł do sklepu Media Expert oraz zestaw promocyjny.

Miejsce III ex aequo zajęły Maja Jaszak oraz Oliwia Pikul ze szkoły podstawowej w Mycielewie, a nagrodą były bon o wartości 150 zł do sklepu Media Expert oraz pakiet promocyjny.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki.

Po wręczeniu nagród uczennice klasy III LO – Marcelina Woźniak oraz Zuzanna Woźniak odczytały najwyżej ocenione prace. Reakcja uczestników w postaci gromkich braw, potwierdziła wyjątkowość obu tekstów.

Na zakończenie uroczystości organizatorki zaprosiły uczestników na poczęstunek, który – zgodnie z ideą konkursu ZdroWolni, czyli promowaniem zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia – składał się z winogron, truskawek, czereśni, arbuzów, bananów i wody.

Tekst: Monika Kantorska Suty.

--> wstecz