Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Iga Baumgart-Witan trenowała terytoriarsów z 8K-PBOT

W dniu 24 marca 2019 r. o godzinie 12.00 na terenie CSAiU (sala gimnastyczna)
w Toruniu odbyło się spotkanie polskiej lekkoatletki specjalizującej się w biegu na 400m Igi Baumgart-Witan z Terytorialsami 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. Brązowa medalistka mistrzostw świata i mistrzyni Europy w sztafecie 4x400m już 29 marca 2019r. wstąpi w szeregi 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.

„Sprawność fizyczna i psychiczna jest jednym z najważniejszych czynników decydujących
o gotowości żołnierza do działania, to tak jak w sporcie (…)” – powiedziała Iga Baumgart-Witan. „Dlatego też, chcę się sprawdzić i może stanie się to moją nową pasją i przygodą (…)”- tak komentuje swoją decyzję o wstąpieniu w szeregi 8K-PBOT mistrzyni Europy
w sztafecie 4x400m.
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w 8K-PBOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego
i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.
Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy, czy kursy operatorów maszyn.
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

materiał: por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

--> wstecz