Czwartek, 18 lipca 2024 r. Imieniny Kamila, Karoliny, Roberta

III sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dzisiaj, 19 czerwca 2024 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się III sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego i z realizacji uchwał przedstawił Krzysztof Błoński starosta nakielski. Radni zapoznali się z stanem sanitarnym powiatu nakielskiego przedstawionym przez Ilonę Świstowską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz informacją w zakresie wykonywania zadań przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną. Informację przedstawił radnym Piotr Kwiatkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii. Radni w dalszej części obrad przyjęli raport o stanie powiatu nakielskiego za 2023 roku i udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nakielskiego 20 głosami za i 1 głosie wstrzymującym. Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok. Na wniosek komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielona absolutorium Zarządowi Powiatu Nakielskiego za rok ubiegły. Po przegłosowaniu absolutorium głos zabrał były starosta nakielski Tadeusz Sobol, który w imieniu poprzedniego Zarządu Powiatu podziękował za udzielone absolutorium i życzył obecnemu zarządowi i radzie powiatu realizacji zamierzeń i planów dla dobra mieszkańców powiatu.

Rada Powiatu Nakielskiego podjęła również uchwały w sprawie:

– uchylenia uchwały ws, desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich;

– wskazania osoby reprezentującej Powiat Nakielski w organach Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Osobą tą została Agnieszka Heftowicz dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią;

– zmiany Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nakielskiego na lata 2024-2026;

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego;

– zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2024.

Starosta Krzysztof Błoński przedstawił informację o przesłanych interpelacjach i wnioskach w okresie międzysesyjnym.

W punkcie dotyczącym wniosków i oświadczeń radnych głos zabrali radni: Ryszard Bagnerowski, Jarosław Odrobiński, Artur Michalak, Krzysztof Napieralski. Wcześniej głos podczas obrad sesji zabrali: Adam Tchórzewski, Beata Danielewska-Szymczak, Jarosław Warmke, Damian Łuszczarz.

tekst i zdjęcia: Tadeusz Sobol

--> wstecz