Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Jakich umiejętności i cech warto poszukiwać u kandydatów na stanowiska kierownicze?

Zarządzanie zespołem wymaga posiadania określonych kompetencji miękkich. Które z nich są najważniejsze? Jak sprawdzić, czy wybrany kandydat jest urodzonym liderem i będzie w stanie zbudować zaangażowany zespół, wspierający realizację strategicznych celów firmowych? Oto 10 najważniejszych cech i umiejętności dobrych menedżerów.

10 cech dobrego menedżera

  1. Umiejętności przywódcze

Menedżer powinien być nie tylko kierownikiem, który wymaga osiągnięcia konkretnych targetów, ale także liderem, czyli osobą, która inspiruje do działania i motywuje do osiągania jak najlepszych wyników.

  1. Umiejętność strategicznego myślenia

Prawdziwy lider powinien mieć wizję rozwoju firmy i wszystkich członków swojego zespołu. Skupiając się na realizacji bieżących zadań, nigdy nie powinien tracić z oczu celu nadrzędnego.

  1. Umiejętność zarządzania czasem

Jedną z najważniejszych cech osób zarządzających zespołem jest umiejętność priorytetyzacji zadań, czyli decydowania, które z nich wymagają pilnej realizacji, a które mogą zostać wykonane później.

  1. Umiejętność budowania długotrwałych relacji

Zdolność nawiązywania i utrzymywania silnych relacji jest istotna zarówno w przypadku kontaktów z członkami zespołu, jak i klientami czy partnerami biznesowymi. Dobry menedżer buduje relacje na zaufaniu, szacunku i transparentnej komunikacji.

  1. Elastyczność

Dobry kierownik powinien szybko adaptować się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego i trendów, związanych np. z zarządzeniem zespołem na odległość.

  1. Umiejętność rozwiązywania problemów

Skuteczny lider potrafi szybko identyfikować problemy i szukać optymalnych rozwiązań, bazując na aktualnie dostępnych środkach i narzędziach.

  1. Umiejętność delegowania zadań

Dobry menedżer nie robi wszystkiego sam, lecz potrafi delegować zadania osobom, które mają określone predyspozycje do ich realizacji. Dzięki temu jest w stanie równomiernie rozłożyć obowiązki i skupić się na core business.

  1. Wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna

Skuteczny menedżer powinien być świadomy swoich stanów emocjonalnych. Dzięki temu jest w stanie zrozumieć emocje innych. Wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna pozwala łatwiej empatyzować z innymi, budować zaufanie i zapobiegać konfliktom.

  1. Komunikatywność

Umiejętność jasnego formułowania myśli i tworzenia klarownych komunikatów jest kluczowa w zarządzaniu zespołem. Pozwala uniknąć nieporozumień i wpływa na efektywność wykonywania zadań.

  1. Chęć rozwoju

Przykład zawsze idzie z góry. Dlatego menedżer, który chce inspirować pracowników do osiągania sukcesów zawodowych, sam powinien dążyć do samodoskonalenia.

Jak rekrutować liderów?

W pozyskiwaniu członków kadry zarządzającej specjalizują się headhunterzy. „Łowcy głów” najczęściej wykorzystują metody bezpośrednie, czyli Executive Search. Korzystając z własnej bazy kandydatów, identyfikują osoby, które najlepiej pasują do profilu stanowiskowego, a następnie tworzą dla nich spersonalizowaną ofertę. Rekrutacja liderów jest wieloetapowa. Jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów w tym procesie są sesje Assessment Center, które pozwalają zweryfikować kompetencje miękkie kluczowe dla dobrego lidera.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://hrk.pl/pl/dla-klienta/executive-search

– Artykuł sponsorowany

--> wstecz