Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

„Jest taka historia, czyli opowieść o Januszu Korczaku”

Kwiecień, to miesiąc rozpoczęcia realizacji projektu na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni pn. „Ocalić od zapomnienia…Śladami Starego Doktora”. Koordynatorkami, a zarazem autorkami, inicjatywy są Joanna Nadolna i Ewa Żelechowska, które przystępując do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nakielskiego, kierowały się pragnieniem rozwinięcia w wychowankach szkoły zainteresowań polonistycznych oraz dochodzenia do pewnego zakresu wiedzy i umiejętności poprzez praktykę, bezpośredni kontakt z omawianymi treściami oraz uczenie „poza ławką”.
Działania projektu mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z małomiasteczkowego środowiska, przybliżenie im świata wartości związanego z kulturą i poszanowaniem historii oraz ukazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Ich istotą jest również wyzwolenie w dzieciach aktywności twórczej, kreatywnej i poznawczej, spontanicznej radości, a jednocześnie wzbogacenie wiedzy na temat wybitnej postaci, uhonorowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Orderem Orła Białego, patrona placówki Janusza Korczaka. Zaplanowane zdania będą doskonałą lekcji historii, kultury bycia oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
Podczas pierwszego spotkania pn. „Jest taka historia, czyli opowieść o Januszu Korczaku” uczestnicy projektu zostali zapoznani z celami i zakresem działań obejmujących okres od kwietnia do listopada 2019r. Ponadto wzięli udział w zajęciach warsztatowych podczas których obejrzeli film Andrzeja Wandy pt. „Korczak”, wysłuchali fragmentów książki biograficznej, samodzielne wyszukali informacje na temat patrona szkoły oraz stworzyli portrety i gazetkę tematyczną. Uczniowie wykazali się inwencją twórczą, umiejętnością współpracy w grupie oraz efektywnie spędzili czas wolny.
tekst i zdjęcia: Joanna Nadolna i Ewa Żelechowska

--> wstecz