Wtorek, 05 marca 2024 r. Imieniny Aurory, Fryderyka, Oliwii

Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska

Ziemia to nasza planeta i dom. Jednak codziennie nieświadomie ją niszczymy i zatruwamy. Dlatego musimy wiedzieć, że warto dbać o środowisko i propagować akcje z tym związane. Jedną z nich jest coroczny konkurs ekologiczny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie.
Celem konkursu jest przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na problematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego i segregacją śmieci oraz ukazanie jak w kreatywny sposób można przetworzyć wiele niepotrzebnych surowców.
Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania, powiązana jest z propagowaniem obchodów Dnia Ziemi. Skala trudności pytań i zadań pozwala na wzięcie udziału w konkursie chętnym uczniom, wyłonionym w eliminacjach klasowych.
We wtorek 26 kwietnia 2016 roku odbył się szkolny konkurs ekologiczny pod nazwą Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska, którego organizatorem była pani Jadwiga Olszak. Po otwarciu konkursu nastąpiło uroczyste powitanie uczestników konkursu oraz wybranie komisji oceniającej w skład której weszły panie: Aneta Wojciechowska, Katarzyna Morzyńska, Ewelina Szymańczak. Każda z klas reprezentowana była przez trzech uczniów, wyłonionych tydzień wcześniej w konkursach klasowych. Pani dyrektor Jadwiga Olszak otworzyła konkurs i czuwała nad właściwym jego przebiegiem. ZADANIA KONKURSOWE
Konkurs obejmował 5 kategorii. Każda osoba brała udział we wszystkich kategoriach:
1.Ekologiczny pokaz mody – w tej kategorii uczniowie zaprezentowali i wykonali jeden oryginalny strój z odpadów i materiałów ekologicznych. Mógł to być strój ,,szkolny’’. Każda z osób pokazująca swoją kreację miała za zadanie dowcipnie ją skomentować.
2.Konkurencja sprawdzająca wiedzę o odpadach oraz umiejętności uczniów (testy):
– udzielanie odpowiedzi na pytania, – układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, – rozwiązywanie krzyżówek, zagadek i rebusów.
3.Praca plastyczna ,,Ochrona środowiska’’ (klasy I – VI) W tej konkurencji każda osoba biorąca udział w konkursie miała przygotować wcześniej plakat ukazujący konieczność zmiany postawy człowieka względem środowiska, konieczność ochrony przyrody i mądre wykorzystywanie jej zasobów. Format papieru – A-4, technika dowolna.
4.Piosenka ekologiczna (mogła być wykonana indywidualnie lub przez całą klasy z podkładem muzycznym).
5.Konkurencje sportowe:
– rzut zużytą baterią do kosza (1 osoba rzucała 5 bateri, 1 celny -1 punkt), – wyścigi odkręcania 5 pustych butelek plastikowych na czas, – kręgle ekologiczne. Każda osoba miała trzy rzuty plastikową kulę. Jej zadaniem było strącenie 6 pustych butek. (1 butelka – 1 punkt). Każda konkurencja była oceniana skalą od 1 do 5 – punktów przez każdego członka jury, za test można było zdobyć 20 punktów.
Po blisko dwugodzinnej zabawie jury zaprezentowało wyniki konkursu:
I miejsce – Alan Jagodziński, klasa V – 64 punkty
II miejsce –Kornel Zawielak, klasa VI – 61 punktów
III miejsce –Wiktoria Kowalska, klasa III – 59,5 punktów
Atrakcyjne nagrody – sprzęt elektroniczny, albumy przyrodnicze dla wszystkich uczestników konkursu zostały zakupione dzięki pozyskanym przez dyrektor szkoły środkom od sponsorów – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz indywidualnych darczyńców.

materiał: SP Palmierowo

--> wstecz