Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska

Ziemia jest naszą planetą i domem. Nie wyobrażamy sobie życia w innym miejscu na świecie. Niestety codziennie niszczymy i zatruwamy przyrodę. Dlatego warto dbać o środowisko i propagować akcje z tym związane. Z przyrody czerpiemy wiele korzyści, które pozwalają nam na funkcjonowanie. Ona dostarcza nam pożywienia oraz  tlenu niezbędnego do życia. Można powiedzieć że bez przyrody nie ma życia na świecie.Takie akcje prowadzone są również w naszej szkole. W  środę 22 kwietna 2015 roku odbył się szkolny konkurs ekologiczny pod nazwą Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska, którego organizatorem była pani Jadwiga Olszak.

Po otwarciu konkursu nastąpiło uroczyste powitanie uczestników konkursu oraz wybranie komisji oceniającej w skład której weszły panie: Katarzyna Morzyńska,Ewelina Nowakowska i Oliwia Kędziora. Każda z klas reprezentowana była przez trzech uczniów, wyłonionych tydzień wcześniej w konkursach klasowych. Pani dyrektor Jadwiga Olszak otworzyła konkurs i czuwała nad właściwym jego przebiegiem.

ZADANIA KONKURSOWE

Konkurs obejmował 5 kategorii. Każda osoba brała udział we wszystkich kategoriach:

1.Ekologiczny pokaz mody – w tej kategorii uczniowie zaprezentowali i wykonali jeden oryginalny strój z odpadów i materiałów ekologicznych. Mógł to być 1 z proponowanych strojów: a) strój ,,szkolny’’ b) ,,na uroczystość rodzinną’’ c),,na dyskotekę’’. Każda z osób pokazująca swoją kreację miała za zadanie dowcipnie ją skomentować.

2.Konkurencja sprawdzająca wiedzę o odpadach oraz umiejętności uczniów (testy):– udzielanie odpowiedzi na pytania,- układanie zdań z rozsypanek wyrazowych,- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek i rebusów.

3.Praca plastyczna ,,Ochrona środowiska’’ (klasy I – VI)W tej konkurencji każda osoba biorąca udział w konkursie miała przygotować wcześniej plakat ukazujący konieczność zmiany postawy człowieka względem środowiska, konieczność ochrony przyrody i mądre wykorzystywanie jej zasobów. Format papieru – A-4 lub A-3, technika dowolna.

4.Piosenka ekologiczna (mogła być wykonana indywidualnie lub przez całą klasy z podkładem muzycznym).

5.Konkurencje sportowe:- rzut zużytą baterią do kosza (1 osoba rzucała 3 baterie, 1 celny -1 punkt),- wyścigi odkręcania 3 pustych butelek plastikowych na czas,- kręgle ekologiczne. Każda osoba dostała plastikową kulę i miała za zadanie strącenie 5 pustych butek. (1 butelka – 1 punkt). Każda konkurencja była oceniana skalą od 1 do 5 – punktów przez każdego członka jury, za test można było zdobyć 20 punktów.Po blisko dwugodzinnej zabawie jury zaprezentowało wyniki konkursu:I miejsce – Nicole Nowakowska, klasa II – 83 punktówII miejsce –Anita Adamczewska, klasa II – 71,5 punktówIII miejsce –Wiktoria Kowalska, klasa II – 71 punktówIII miejsce – Julia Milik, klasa VI – 71 punktów

Atrakcyjne nagrody – sprzęt elektroniczny, albumy przyrodnicze dla wszystkich uczestników konkursu zostały zakupione dzięki pozyskanym przez dyrektor szkoły środkom od sponsorów – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz indywidualnych darczyńców.

materiał: SP Palmierowo

--> wstecz