Sobota, 25 maja 2024 r. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

JRS w Kowalewku dla dzieci i młodzieży

Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku od wczesnej wiosny jest zaangażowana w organizację zajęć integracyjnych oraz szkoleniowych dla dzieci i młodzieży zarówno z terenu powiatu nakielskiego jak również z innych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Głównym celem prowadzonych zajęć jest integracja na świeżym powietrzu oraz propagowanie elementów ratownictwa i zachowań prewencyjnych w trakcie codziennych obowiązków oraz zbliżających się wakacji.
W ramach praktyk szkolnych w działania na rzecz bezpieczeństwa powszechnego została również zaangażowana młodzież z klas o profilu wojskowym z Mroczy i Szubina.
Dzieci i młodzież z placówek oświatowych poznają tajniki pierwszej pomocy, bezpiecznego zachowania się nad zbiornikami wodnymi, a także ochrony przeciwpożarowej. Koordynatorem tego projektu są dowódca JOT JRS Maciej Studziński oraz rat.spec. Marek Kończewski, którzy czuwają nad całością prowadzonych zajęć i ich rzetelnym wykonaniem.
Ważnym i nieodzownym elementem prowadzonych zajęć jest także sport poprzez który młodzież może rozwijać swoje pasje oraz tężyznę fizyczną. W działania te na stałe wpisał się Rajd Rowerowy Szkoły Podstawowej z Laskownicy, gdzie pieczę nad organizacją i współpracą trzyma Pan Robert Koniec.
W trakcie prowadzonych zajęć sportowych jest również stały element czyli strzelectwo sportowe, gdzie dzięki wsparciu JRS przy wykorzystaniu potencjału kadrowo sprzętowego realizowany jest program strzelań małokalibrowych oraz rozpowszechnianie dyscypliny olimpijskiej jaką jest strzelectwo sportowe. Nad całością tego aspektu czuwają instruktorzy Robert Światłowski i Łukasz Faltyński, którzy na bieżąco prowadzą zajęcia na strzelnicy sportowej w Kowalewku, przygotowując strzelców do egzaminów na patent strzelecki, oraz doskonaląc umiejętności strzeleckie zawodników.
Jednostka Ratownictwa Specjalnego w ramach podpisanych porozumień współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadkach, co owocuje szerokimi działaniami dla dzieci zarówno z Gminy Sadki jak i z terenu Gminy Kcynia. Dzięki zaangażowaniu zespołu animatorów między innymi Pani Magdaleny Sobieckiej oraz Pani dyrektor Iwonie Biniak najmłodsi mają okazję w oparciu o bazę szkoleniową JRS realizować wiele projektów dla najmłodszych.
Efektami porozumień można wskazać szereg przedsięwzięć takich jak przeprowadzony w ubiegłą niedzielę piknik rodzinny w Kowalewku, gdzie było mnóstwo atrakcji, które zapewnił zarówno GOK Sadki jak również Strzelnica Kowalewko JRS oraz Panią Sołtys Alicja Woźniak wraz z Radą Sołecką.
W kolejnych dniach strzelnicę w Kowalewku odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej im.ks.dr Bolesława Domańskiego z Zakrzewa, a dokładnie klasa 7c z Panią Olgą Bermes i Panem Piotrem Hallek.
A to nie koniec zajęć najbliższym czasie dla najmłodszych.
Realizacja wszelkich działań dla dzieci i młodzieży jest efektem wieloletniej działalności Statutowej JRS na rzecz rozpowszechniania kultury i sportu, a także działań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa powszechnego.
Kadra jednostki liczy na owocną współpracę w kolejnych latach mając na względzie dobro dzieci i młodzieży oraz promocję regionu Krajny i Pałuk.

www.jrs-kowalewko.pl

--> wstecz