Środa, 17 kwietnia 2024 r. Imieniny Anicety, Klary, Rudolfina

Kadeci na uroczystościach w Stolicy

Na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński delegacja Jednostki Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka wzięła udział w uroczystościach 80 rocznicy sformowania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie zaszczytną rolę pełniła młodzież klas mundurowych z Mroczy i Szubina, która weszła w skład pocztu sztandarowego 27 WDP AK. W Sali konferencyjnej katedry odbyło się tradycyjne spotkanie połączone z poczęstunkiem w którym udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk wołyńskich z terenu kraju, a w przerwie prelekcji historycznych oraz przemówień przedstawicieli władz czas umilał występ zespołu wokalnego ,,HUBAL” , który działa od kilku lat w Klubie 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Mundurowa młodzież miała także okazję do zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego.
6 stycznia 1944 roku komendant Okręgu Kazimierz Bąbiński „Luboń” wydał rozkaz koncentracji sił AK w zachodniej części Wołynia. Sztab Okręgu założył kwaterę polową w miasteczku Kupiczów, a następnie we wsi Suszybaba. Wykonanie rozkazu napotkało szereg trudności. Część członków samoobron nie wyruszyła na koncentrację z powodu ciągłego zagrożenia ich miejscowości ze strony UPA. Na miejsce nie dotarli także żołnierze z terenów objętych już walkami frontowymi. W tej sytuacji płk „Luboń” na odprawie oficerów w dniu 28 stycznia 1944 roku podjął decyzję o organizowaniu wojska w ramach dywizji piechoty[4]. Przyjęto nazwę jednostki nawiązującą do przedwojennej kowelskiej 27 Dywizji Piechoty. Zorganizowano dwa zgrupowania pułkowe: kowelskie „Gromada” i włodzimierskie „Osnowa”. Działania na Wołyniu były niezgodne z planem „Burzy” oraz wywołały protesty Generała Komorowskiego. Komenda Główna odnosiła się negatywnie do utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

www.jrs-kowalewko.pl

--> wstecz