Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi zakończone sukcesem

18 lutego, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych z Burmistrzem Kcyni. Podobnie jak dwa tygodnie temu, uczestniczyli w nim przedstawiciele 3 związków. Spotkanie zakończyło się sukcesem jakim jest podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy Gminy Kcynia z reprezentatywnymi (w myśl art. 24125a kp) organizacjami Związków Zawodowych działającymi w szkołach oraz placówkach oświatowych i wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia.
Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga nie ukrywał radości z faktu podpisania dokumentu. „Wierzę głęboko w to, iż podpisane porozumienie pozwoli na rozwój oświaty na wysokim poziomie”– mówił.
P. Sławomir Witkowicz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Bydgoszczy podkreślił, iż przedstawiciele związków dziękują za wsparcie ze strony Burmistrza oraz deklarują współpracę na bardzo wysokim poziomie dla dobra i na rzecz rozwoju oświaty w gminie Kcynia.
„Cieszymy się z podpisania dokumentu. Uwzględnione w nim deklaracje to przede wszystkim korzyść dla pracowników oświaty” – mówił p. Andrzej Lang Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kcyni.
W trakcie dzisiejszego spotkania wypracowano projekt „Porozumienia w sprawie zasad i trybu współdziałania ze Związkami Zawodowymi w zakresie przyznawania nauczycielom i dyrektorom dodatków motywacyjnych oraz nagród”. Kolejne spotkanie, podczas którego omawiany będzie projekt porozumienia w sprawie zasad polityki kadrowej, odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r.

Tekst i foto: Ewa Hałas/ UM w Kcyni

--> wstecz