Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Komunikat w sprawie składania wniosków na dożywianie uczniów w przyszłym roku szkolnym

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOLE/PRZEDSZKOLU NA OKRES OD 07.09.2015 R. DO 22.12.2015 R.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni pragnie poinformować, że  w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole/przedszkolu.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu przysługuje rodzinom, u których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie tj. kwoty 684,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu na okres od 07.09.2015 r. do 22.12.2015 r. wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 1.07.2015 r. do 31.07.2015 r. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty, odcinek od emerytury itp.);

– osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo
– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.


RODZICU! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA OBIADÓW W SZKOLE/PRZEDSZKOLU!

 

Materiał: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni

--> wstecz