Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Komunikat w sprawie składania wniosków na dożywianie uczniów

Komunikat w sprawie składania wniosków na dożywianie uczniów w szkole/przedszkolu na okres od 07.09.2015 r. do 22.12.2015 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni pragnie poinformować, że w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole/przedszkolu.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu przysługuje rodzinom, u których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 684,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu na okres od 07.09.2015 r. do 22.12.2015 r. wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 1.07.2015 r. do 31.07.2015 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty, odcinek od emerytury itp.);
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

RODZICU!

JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA OBIADÓW W SZKOLE/PRZEDSZKOLU!

źródło: MGOPS w Kcyni

 

--> wstecz