Sobota, 25 maja 2024 r. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Konkurs na logo. Wybrano 10 projektów. Teraz można głosować.

7 marca 2017 r. komisja w składzie: Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Witczak, radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Dariusz Kurdelski, twórca ludowy i instruktor w GCKiB Piotr Woliński, dekorator i plastyk Wiesław Nadolny oraz przedstawiciele Organizatora konkursu – koordynator konkursu Anna Duda-Nowicka i Tomasz Hałas dokonała wyboru 10 prac zgłoszonych w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Kcynia.

Łącznie w konkursie wzięło udział 40 uczestników, którzy zgłosili  88 projekty (jeden uczestnik mógł zgłosić więcej niż jeden projekt). Kilkanaście projektów nie spełniało zapisów regulaminu. Pozostałe poddane zostały ocenie komisji, która do dalszego etapu, zgodnie z regulaminem, wybrała 10. W dalszej kolejności na wytypowane projekty będzie można głosować.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą sondy umieszczonej z lewej strony portalu Organizatora www.kcynia.pl. W osobnym artykule na www.kcynia.pl znajdują się wybrane projekty i przypisane im numery. Głosowanie trwać będzie od dziś tj. środy 8 marca od godz. 14.00 do środy  15 marca 2017 r. do godz. 14.00. Głosujemy na projekt, który naszym zdaniem jest najlepszy.

W trzecim etapie konkursu komisja dokona wyboru zwycięskiego projektu spośród wcześniej wytypowanych 10 uwzględniając przy tym wyniki głosowania za pomocą sondy.

Warto w tym miejscu dodać, że ogłaszając konkurs osiągnięto dodatkowy cel, a mianowicie promocję gminy Kcynia. Zainteresowanie konkursem było spore, a prace napłynęły z niemal całej Polski. O ten pozytywny rozgłos nam chodziło. Potencjalny uczestnik musiał wcześniej zaznajomić się z historią, walorami i charakterystycznymi elementami naszej gminy, co w zdecydowanej większości zgłoszonych projektów zostało zobrazowane  – podkreśla Anna Duda-Nowicka.

Materiał: Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni

Które logo podoba Ci się najbardziej? Zagłosuj

--> wstecz