Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Konkursy ofert na 2024 rok w Kcyni

Szanowni Państwo,

30 listopada 2023 r.  Zarządzeniem Burmistrza Kcyni ogłosiliśmy otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia na 2024 r. (termin naboru od 1 grudnia 2023 r.) w obszarach sportu, kultury, edukacji i zdrowia. 

UWAGA! Oferty należy wypełnić i przesłać w Generatorze w systemie eNGO.pl dostępnym na stronie internetowej:

https://kcynia.engo.org.pl/konkursy-trwajace

a następnie wydrukować, podpisać przez upoważnione osoby i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert nr …/2024” w Biurze Obsługi Klienta urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89 – 240 Kcynia (UWAGA! decyduje data wpływu).

Suma kontrolna oferty złożonej w Generatorze w systemie eNGO.pl musi być taka sama, jak suma kontrolna oferty złożonej w wersji papierowej. Oferty złożone tylko w jednej z powyższych form oraz oferty w wersji papierowej, nieposiadające na każdej stronie sumy kontrolnej zgodnej z ofertą złożoną w wersji elektronicznej w Generatorze w systemie eNGO.pl będą odrzucone ze względów formalnych.

Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursów 1-4/2024 ustala się na dzień 27 grudnia 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta, tj. do 27 grudnia 2023 r, do godz. 15.00. Warunkiem złożenia oferty w BOK jest wcześniejsze złożenie jej za pomocą Generatora w systemie eNGO.pl.

Filmy instruktażowe dot. obsługi systemu eNGO:

https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g

Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane w dniu 8 grudnia (piątek) na spotkania warsztatowo – szkoleniowe, podczas którego będzie możliwość:  

– założenia konta stowarzyszenia

– prześledzenia krok po kroku formularza wniosku

Ponadto omówiony zostanie wzór umowy, oświadczeń i załączników niezbędnych na etapie składania projektu oraz potem na etapie sprawozdawczym.

Proponowane terminy: 

8 grudnia godz. 10.00 do ok. 11.00

8 grudnia godz. 12.00 do ok. 13.00

8 grudnia godz. 14.00 do ok. 15.00

Osoby, które zechcą skorzystać z takiej formy konsultacji i pomocy, proszę o zabranie ze sobą własnego laptopa / tabletu (w razie potrzeby Internet zostanie udostępniony). Miejsce warsztatów – sala posiedzeń UM w Kcyni.

źródło.kcynia.pl

--> wstecz