Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Konsultacje w sprawie projektów statutów Osiedli Nr 1, 2, 3

W dniach 6, 7 i 8 października 2015 r. zostaną przeprowadzone konsultacje  z mieszkańcami Samorządu Osiedla Nr 1 ,Nr 2 i Nr 3 w Kcyni.

Przedmiotem konsultacji będzie uzyskanie opinii mieszkańców w/wym. samorządów w sprawie projektów statutów dla Osiedli Nr 1, Nr 2, Nr 3.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na zwołanych w tym celu Zebraniach Mieszkańców Osiedli w następujących terminach:

 

Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Kcyni –  6 października 2015 r. o godz. 17.00

Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Kcyni – 7 października 2015 r. o godz. 17.00

Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Kcyni – 8 października 2015 r. o godz. 17.00

 

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miejskim w Kcyni, ul. Rynek 23, sala posiedzeń.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  oraz projekty statutów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kcynia na stronie internetowej www.kcynia.bip.net.pl  w zakładce: Konsultacje projektów statutów dla osiedli Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

 

Informacja: Urząd Miejski w Kcyni

--> wstecz