Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Kujawsko-Pomorscy Terytorialsi gotowi do wsparcia w zagrożeniu powodzią

W związku z zagrożeniem powodzią w woj. kujawsko-pomorskim dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiło dodatkowe wsparcie żołnierzy OT z 8K-PBOT. Monitorują oni rejony zagrożone zalaniem w okolicy Torunia, m.in. miejscowości Rudak i Kaszczorek.

W związku z zagrożeniem powodzią i ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjęto decyzję o uruchomieniu brygadowego Zespołu Oceny Wsparcia (ZOW). Obecnie ZOW razem z innymi służbami monitoruje rejony zagrożone zalaniem w okolicy Torunia – m.in. miejscowości Rudak i Kaszczorek.
Przez województwo kujawsko-pomorskie przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle, ale sytuacja jest pod kontrolą – poinformowali w czwartek we Włocławku wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

W czwartek żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT i 7. Pomorskiej Brygady OT wprowadzili czerwony stopień gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych. Nadal utrzymywany jest alert żółty dla siedmiu brygad OT z województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i łódzkiego.
Czerwony stopień gotowości w Wojskach Obrony Terytorialnej do realizacji zadań wsparcia w sytuacjach kryzysowych oznacza powołanie żołnierzy w trybie natychmiastowego stawiennictwa w czasie krótszym niż 12 godzin. Żółty stopień oznacza powołanie do natychmiastowego stawiennictwa w czasie krótszym niż 24 godziny.

Zespoły Oceny Wsparcia są elementem systemu zarządzania kryzysowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzięki nim dowódcy brygad rozpoznają rejon zagrożony lub dotknięty sytuacją kryzysową. Zespoły nawiązują współpracę z władzami lokalnymi i służbami i szacują potrzeby użycia wojska, a w razie aktywacji sił głównych zapewniają koordynację ich sprawnego włączenia się w działania bezpośrednie.

W związku z większym napływem wody zwiększono jej przepływ przez stopień wodny we Włocławku. Obecnie dopływa do tamy 400 m sześc./s, a zrzut wynosi 36000 m sześc./s. Stan wody na wodowskazie we Włocławku wynosi 534 cm, przy stanie ostrzegawczym 530 i alarmowym – 650 cm.

Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze 8K-PBOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą.

por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy
8 Kujawsko-Pomorska Brygada
Obrony Terytorialnej

--> wstecz