Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Kuźnia instruktorów wojskowych

W Kowalewku trwa pilotażowe szkolenie przyszłych instruktorów strzelań wojskowych. W oparciu o infrastrukturę OSP JRS oraz dzięki wsparciu strażaków z Kowalewka udało się podpisać stosowne porozumienie o współpracy z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Zajęcia mają na celu przygotowanie nowej kadry Wojska Polskiego do wprowadzanego nowego programu szkoleń strzeleckich realizowanych w pododdziałach Wojska Polskiego. To doskonała okazja i przykład na płynne współpracowanie sektora cywilnego z wojskowym oraz wypracowanie wspólnego modelu działań z zakresu umacniania obronności kraju jak również rozbudzania świadomości obywatelskiej i podwyższania poziomu bezpieczeństwa powszechnego.  Realizowane przedsięwzięcia będą miały charakter cykliczny i całoroczny, a swoim programem obejmują szerszy zakres szkoleń i kursów mających na celu doskonalenie umiejętności i wyszkolenia żołnierzy z terenu całego kraju. Mając na uwadze doświadczenia z rejonów objętych konfliktem zbrojnym ,w tym sytuacji stanu wojny na Ukrainie , i wiążące się z tym zagrożenia dla naszego kraju, w miarę możliwości OSP JRS będzie wspierało wszelkie inicjatywy podnoszące poziom bezpieczeństwa kraju, zarówno pomagając w szkoleniach, jak i użyczając infrastrukturę i kadrę jednostki.-skomentował Krzysztof Napieralski

www.jrs-kowalewko.pl 

--> wstecz