Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Łankowice. Kolejna kadencja dla Pani Justyny Wszelaki

Patrząc na relacje mieszkańców sołectwa Łankowice miało się wrażenie, że to było spotkanie np. z okazji „Dnia Mężczyzny”, które przypadło na dzień zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Stoły nakryte białym obrusem, kawa, ciasto i poczucie humoru uczestników zebrania świadczą o rodzinnej, panującej w sołectwie atmosferze. Deserem zebrania był jednogłośny wybór na funkcję sołtysa Pani Justyny Wszelaki, która w nowej kadencji będzie pracowała z męską radą sołecką do , której zostali wybrani: Zbigniew Witczak, Kajetan Gawryszak, Michał Olender, Bartłomiej Piechocki, Adam Kaczmarek i Grzegorz Kozłowski.

Zebranie w Łankowicach prowadził Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który zapoznał uczestników zebrania z sytuacją finansową naszej gminy. Mówił o prowadzonych rozmowach w sprawach połączeń kolejowych Kcyni z Gołańczą lub Bydgoszczą i rewitalizacji dworca PKP. Burmistrz wspomniał o planowanej budowie ronda w Kcyni oraz trwającym remoncie ul. Wyrzyskiej w Kcyni, zanieczyszczonych odpadach w Stalówce i oczyszczalniach przydomowych. Uczestnicy zebrania pytali Burmistrza o nowe punkty świetlne na terenie swojej miejscowości i straszący blok przy ul. 22 Stycznia w Kcyni. W zebraniu uczestniczył radny Ryszard Bagnerowski, który zapoznał uczestników ze sprawami związanymi z radą powiatu nakielskiego, której jest reprezentantem.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz