Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Laptopy dla uczniów kl. IV

Wkrótce rozpoczniemy procedurę wydawania laptopów dla uczniów kl. IV szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia. Laptopy będą dystrybuowane przez szkoły, gdzie rodzice uczniów uprawnionych do otrzymania laptopów, będą podpisywać umowy i protokoły odbioru.

Ważne!  

W celu odbioru laptopa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Laptopy będą wydawane tylko i wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym.

Jednocześnie informujemy, uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń ten otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, czy korzystają ze wsparcia ustawy, czy wsparcia przewidzianego w tych programach. W przypadku, gdy rodzic zadeklarował zdanie laptopa otrzymanego np. w ramach programu Granty PPGR, wydanie laptopa dla czwartoklasisty nastąpi w późniejszym terminie po wcześniejszym dokonaniu zwrotu laptopa z grantów PPGR  i okazaniu szkole protokołu zdawczo – odbiorczego.

Podpisywanie umów i wydawanie laptopów rozpoczniemy w momencie, gdy  do wszystkich naszych placówek, sprzęt będzie dostarczony. Poinformujemy o tym w osobnym komunikacie. 

W razie pytań kontakt pod nr tel. 52 589 37 20 wew. 115. 

--> wstecz