Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

LO w Kcyni włączone zostanie w ZST o ile Kurator Oświaty wyrazi zgodę

W programie sesji nie było dwóch uchwał dotyczących szkół średnich. Przewodnczący Rady Miejskiej Jan Kurant poprzez głosowania radnych wprowadził je do porzadku posiedzenia. Wszystko poszło gładko, uchwały zostały przegłosowane.

INFO zaprasza do obejrzenia relacji z posiedzenia Rady Miejskiej, gdzie nagraliśmy przebieg głosowania oraz omówienie uchwał dotyczacych Liceum Ogólokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.

Pan Wojciech Jaskulski, który jest kierownikiem kcyńskiej oświaty w Urzędzie Miejskim w Kcyni obszernie wyjaśnił dlaczego Rada Miejska w Kcyni podejmowała uchwały intencyjne.

Od września nie bedzie już dwóch techników w ZST tylko jedno, które kształcić będzie w dwóch zawodach- możnaby podsumować obszerne wyjaśnienie Pana Jaskólskiego. Drugą uchwałą, która jest także intencyjną jest fakt, że Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Kcyni będzie ( o ile radni przegłosuja kolejną uchwałę w tej sprawie i Kurator Oświaty wyrazi zgodę na takie działania) włączone w struktury Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni a uczniowie klas licealnych będą uczyli się w budynku przy ulicy Jurczyka.

Jak podkreślił Kierownik Referatu Oświaty Wojciech Jaskulski oznacza to, że w przyszłości obecne L.O i ZST będą szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Trwają już nieoficjalne przymiarki do utworzenia drugiej szkoły podstawowej, której uczniowie będą się uczyli w budynku byłego Liceum. Uczniowie jakich szkół wiejskich będą uczniami drugiej podstawówki w Kcyni?

tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz