Piątek, 24 maja 2024 r. Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Miastowice. Nie chciał, ale zgodnie ze statutem musi być sołtysem- zobacz film

Sołectwo Miastowice było kolejnym, gdzie odbyło się zebranie, którego celem był wybór sołtysa i rady soleckiej na nową kadencję. Już na wstępie, po odczytaniu sprawozdania z działalności  dotychczasowy sołtys Tomasz Derol zapowiedział, że nie będzie kandydował w wyborach na sołtysa.

Informacja ta zburzyła porządek zebrania. W punkcie dotyczącym wyłonienia kandydatów okazało się, że potencjalni kandydaci, jeden po drugim nie wyrażali zgody na start w wyborach. Po długiej chwili Przewodniczący zebrania Rafał Heftowicz na prośbę jednego z uczestników zarządził, krótką przerwę, w czasie której trwały „narady” i uzgodnienia mieszkańców.

Sytuacja w Miastowicach przypominała zebranie w Dziewierzewie, gdzie po rezygnacji dotychczasowego sołtysa nikt nie zgodził się kandydować w wyborach. W Dziewierzewie po długim zebraniu wybrano nową panią sołtys, a w Miastowicach mieszkańcy nie potrafili się dogadać. Sytuację próbował ratować radny Ryszard Bagnerowski, który jak „ojciec syna” motywował do zmiany decyzji. Sołtys Tomasz Derol nie zmienił jednak swojego zdania.

W takiej sytuacji sekretarz Urzędu Miejskiego ogłosił informację, że zgodnie ze statutem sołectwa w przypadku nie wybrania nowego sołtysa zebranie wyborcze będzie musiało być powtórzone w innym terminie. Funkcję sołtysa w takim przypadku do czasu zebranie będzie pełnił dotychczasowy sołtys.

Zebranie w Miastowicach pokazało, że kolejny sołtys nie chce dalej pracować na rzecz społeczeństwa sołectwa. Uczestnicy zebrania nie tylko nie potrafili wybrać nowego sołtysa, ale byli bardzo podzieleni w sprawach podziału funduszu soleckiego. W wolnych wnioskach Przewodniczący zebrania został zarzucony lawiną pytań rozgoryczonych mieszkańców sołectwa. Tematem rozmów był stan dróg i ich remontów. Wykorzystanie równiarki, która zdaniem mieszkańców niewłaściwie wykonuje prace drogowe. Zebranie zakończyło się omówieniem spraw związanych z finansami gminy Kcynia, które przedstawił Rafał Heftowicz. W zebraniu uczestniczyła radna Rady Miejskiej w Kcyni Dorota Czerwińska.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz