Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Mieszkańcy Karmelity podziękowali Burmistrzowi

Wczoraj w Karmelicie Burmistrz Kcyni Marek Szaruga spotkał się z mieszkańcami. Powodem spotkania było omówienie spraw związanych z pożarem składowiska odpadów w Karmelicie. Włodarz zapoznał zebranych z pismami wysłanymi do instytucji nadrzędnych jakim jest wojewoda kujawsko-pomorski, w których Gmina Kcyni zwróciła się z prośbą o  nadzór w sprawie dalszych losów firmy Ekopoz na terenie naszej gminy. Po krótkim omówieniu oficjalnego stanowiska Gminy Kcynia wywiązała się dyskusja o kosztach poniesionych przez naszą gminę, pytano Burmistrza Szarugę o stanowisko Prezesa firmy Ekopoz, analizowano poszczególne lata działalności firmy i udzielane pozwolenia na jej działalność. Padało wiele ostrych słów pod adresami wcześniejszych włodarzy, starosty czy wojewody, którzy zdaniem mieszkańców nigdy nie pomogli im w przeciwstawieniu się lokalnej społeczności przeciwko firmie w Karmelicie.

Spotkanie w Karmelicie było okazją do podziękowania jakie wyrazili mieszkańcy panu Burmistrzowi Markowi Szarudze. Słowa podziękowań wygłosił sołtys Michał Celi i Renata Gaj-Kowalska, a delegacja w imieniu mieszkańców przekazała włodarzowi podziękowania w formie dużej fotografii z dedykacją za zaangażowanie i niesioną pomoc. Burmistrz Marek Szaruga był zaskoczony taką postawą mieszkańców i nie ukrywał swojego wzruszenia.

tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz