Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Na terenie miasta trwają bardzo duże inwestycje

Aktualnie na terenie naszej gminy realizowane są bardzo duże inwestycje:

 • 1. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia. Roboty budowlane wykonuje konsorcjum firm: Newater Sp. z o.o. oraz MAS-BUD Sebastian Wdowiak. Umowa przewiduje remont istniejących budynków oraz instalacji a także powstanie nowych obiektów i montaż nowoczesnych urządzeń. Łączny koszt inwestycji wynosi 9.957.991,18 złotych. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  w kwocie 4.869.229,84 zł a także z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.
 • 2. remont siedziby GCKiB w Kcyni. Inwestycja będzie polegała na remoncie i przebudowie zabytkowego dworku oraz na zagospodarowaniu parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych. Rozebrany zostanie fragment skrzydła zachodniego, w którym znajdowała się biblioteka, ze względu na bardzo zły stan techniczny. W ramach przebudowy planowana jest m.in. wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana stropu nad parterem, wzmocnienie fundamentów, odbudowa ścian piętra, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie ścianek działowych. Na parterze budynku będzie się znajdowała biblioteka z czytelnią, sala spotkań, szatnia oraz biuro biblioteki i toalety. Na piętrze budynku będą się znajdowały trzy sale zajęć, biura i toalety. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, ponieważ zostanie wyposażony w windę oraz podnośnik dla niepełnosprawnych.
  W ramach zagospodarowania parku miejskiego projektuje się nowe nasadzenia zieleni, nowe obiekty małej architektury w postaci stołu do tenisa, ławek i koszy na śmieci oraz utwardzenia i trawniki. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu otwartego w drugim postępowaniu przetargowym. Oferty złożyły dwie firmy. Wykonawcą została firma Bydgosta Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 7 788 363,08 zł brutto. Dofinansowanie z Polskiego Ładu stanowi 4 500 000,00zł, pozostała kwota (3 288 363,08 zł) będzie finansowana ze środków własnych.
 • 3. inwestycja związana z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kcynia
  Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia”, które dofinansowane jest środkami I edycji Polskiego Ładu, realizuje Konsorcjum: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. i WIMAR Sp. z o.o.
  Zadanie polega na rozbudowie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia – w następującym zakresie (dofinansowywanym z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”):
  a) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, ul. Ceglanej, ul. Modrakowej i ul. Jesionowej w Kcyni,
  b) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej,
  c) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szubińskiej,
  d) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wyrzyskiej,
  e) budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie piekarni przy ul. Wyrzyskiej wraz z tłocznią ścieków,
  f) budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej,
  g) budowy sieci wodociągowej w ul. Jesionowej,
  h) remontu 11 przepompowni ścieków.
  Wartość umowy opiewa na kwotę 5 748 961,97 zł.
 • źródło.kcynia.pl

--> wstecz