Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

Nabór kandydatów do Kcyńskiej rady Seniorów

Burmistrz Kcyni na podstawie Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ogłasza nabór kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społeczne o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym, współpracować będą z organami Gminy Kcynia w obszarach dotyczących osób starszych.
1. Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie seniorzy zamieszkujący w Gminie Kcynia.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez: przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w
szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. Prawo zgłaszania
kandydatów do Rady ma także grupa 15 osób starszych zamieszkałych na terenie gminy.
3. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 13 lutego do 28 lutego 2020 r. Zgłoszenia złożone
po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Warunkiem zgłoszenia kandydatów jest dostarczenie:
A) formularza zgłoszeniowego (dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych – pobierz ze strony, dla
przedstawiciela osób starszych – pobierz ze strony)
B) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (pobierz poniżej).
Formularz wraz z oświadczeniem należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kcyni – sekretariat pokój 103, ul. Rynek 23.
5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.kcynia.pl w zakładce Seniorzy, na stronie
podmiotowej BIP http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Seniorzy oraz w Biurze Rady pokój nr 209. 6.
Zgłoszenia kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej.

materiał. Anna Duda-Nowicka

--> wstecz