Środa, 17 kwietnia 2024 r. Imieniny Anicety, Klary, Rudolfina

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kcyni

Wczoraj, tj. 13 maja 2015 r. w środę odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kcyni, której głównym tematem było podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2015 rok. Ma to związek z przystąpieniem Gminy Kcynia do projektu pn. „Likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kcynia”, który dotyczy doposażenia 12 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w 8 szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

Przypomnijmy, iż 6 maja umowę w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisali: ze strony Gminy Kcynia – Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Edytą Szczurek, a ze strony Województwa Kujawsko Pomorskiego – Instytucji Pośredniczącej p. Łukasz Jaworski – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Kcynia wnioskowała o środki na realizację projektu w ramach Priorytetu IX. „Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Kwota pozyskanej przez Gminę dotacji wynosi – 916.431,02 zł przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 0,00 zł.

W najbliższych miesiącach, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wykonanych zostanie 5 kolorowych placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią przy szkołach w Mycielewie, Sipiorach, Dziewierzewie, Kcyni i Rozstrzebowie. Ponadto dla każdej z 8 szkół (dla 12 oddziałów przedszkolnych) zakupione zostaną – meble do pomieszczeń, szatnie, zestawy wypoczynkowe, zestawy obejmujące wysokiej klasy sprzęt audiowizualny m.in. telewizory, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne, radia z odtwarzaczem MP3. Wszystkie oddziały wzbogacone zostaną o zabawki, materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne.

tekst i foto: Ewa Hałas

 

--> wstecz