Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Najważniejszy jest człowiek. Rozmowa z kandydatką na Burmistrzynię Kcyni Panią Dorotą Czerwińską.

Dziś zapraszamy Państwa do kolejnej rozmowy z kandydatką na Burmistrzynię Kcyni. Robert Koniec- portal Kcynia.info rozmawia z Panią Dorotą Czerwińską, która startuje w wyborach samorządowych z własnego komitetu.

Posiada Pani doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej w Kcyni. Jaki ma Pani pomysł na rozwój naszej Gminy?

Ustawa o samorządzie gminnym narzuca olbrzymi katalog obowiązków, z którymi władze samorządowe muszą sobie poradzić. Wszystko po to żeby zaspokoić zbiorowe potrzeby lokalnej społeczności. Mój plan to pracować jak najlepiej i jak najprecyzyjniej żeby wszystkim żyło się lepiej. To duży skrót myślowy, ale pasujące stwierdzenie do mojego nastawienia. Oczywiście opracowaliśmy z moim zespołem program rozwoju, który nazwałam 10 dla KCYNI są tam aspekty współpracy środowiskowej czy też propozycje dotyczące proponowanych inwestycji. Można o tym przeczytać szczegółowo na moim profilu na FaceBook’u. Ten plan gwarantuje stabilny rozwój i odpowiednią jakość życia. Oczywiście będzie on wymagał pozyskiwania finansowania, ale jestem o to spokojna. Aktywności w tym zakresie mi i mojemu zespołowi nie zabraknie. Będę ciężko pracować, żeby osiągnąć założone cele. 

Co Pani zdaniem jest najważniejsze w pracy na stanowisku Burmistrza Kcyni?

Najważniejszy jest człowiek! To moje hasło wyborcze i tym się kieruję. Dbałość o drugiego człowieka, dbałość o obywatela i empatia do niego. Praca na rzecz zaspokajania potrzeb naszych mieszkańców. To trudna droga, trudne zadanie, ale ja wierzę że mi się uda rozwiązać wiele problemów po to żeby lepiej nam się żyło w naszej KCYNI. 

Przez wiele lat prowadziła Pani swoją działalność gospodarczą. Czy Pani zdaniem mała firmy mają szansę na rozwój w Gminie Kcynia, proszę uzasadnić dlaczego?

Oczywiście nasza gmina potrzebuje małych i średnich firm. Takie firmy to zazwyczaj stymulatory rozwoju, a poziom ich nasycenia w gospodarce stanowi jeden z mierników rozwoju. Małe i średnie podmioty to liczne miejsca pracy, podatki płacone „na miejscu”. Musimy robić wszystko żeby sprawiać korzystne warunki dla rozwoju takich podmiotów. W mojej ocenie w naszej gminie istnieje duże zapotrzebowanie na usługi budowlane czy działania w sektorze spożywczym. Idealne do zaspokojenia tego typu potrzeb są małe podmioty gospodarcze.

Wiadomo, że budżet Gminy Kcynia nie jest z gumy. Gdy zostanie Pani Burmistrzynią, to co Pani zrobi aby środków finansowych wystarczało na inwestycje?

Zdaję sobie sprawę, że problemów finansowych budżetowych Gminy Kcynia. Dlatego będę prowadziła racjonalną politykę finansową. Wprowadzimy cały szereg rozwiązań mających na celu właściwe gospodarowanie posiadanym mieniem i środkami. Inwestycje w dużej częściej muszą i będą finansowane w oparciu o środki zewnętrzne. Mam tutaj na myśli przede wszystkich środki unii europejskiej z różnych programów. Do dyspozycji są również preferencyjne pożyczki częściowo umarzane dystrybuowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu czy też inne programy krajowe. Będę o to zabiegała. Kolejnym z pomysłów jest również zmiana sposobu funkcjonowania zakładu gospodarki komunalnej, gdzie sama spółka mogłaby wykonywać samodzielnie cześć działań inwestycyjnych szczególnie w obrębie wodociągów i kanalizacji. 

Od wielu lat Rada Miejska w Kcyni podejmuje temat reorganizacji oświaty. Sama Pani wie, że wiejskie szkoły, to nie tylko nauka ale często też jedyne miejsce kultury, zabawy i spotkań społeczności wiejskich. Jaki ma Pani pomysł na gminną oświatę?

Wśród wielu strategicznych decyzji podejmowanych przez samorząd, jedną z trudniejszych i ważniejszych, jest ta o zamknięciu szkoły. W związku ze zmianami demograficznymi część samorządów stanęła przed tym trudnym zadaniem, po prostu w sposób naturalny brakuje dzieci. Niestety my również musimy sobie odpowiedzieć, czy jest sens utrzymywania wszystkich dotychczasowych placówek oświatowych przy obecnych warunkach demograficznych. W mojej ocenie musimy podejść do tematu w sposób strategiczny zaplanować proces, opracować plan restrukturyzacji, który jasno określi pożądany układ sieci szkół. Natomiast uzyskane korzyści, oszczędności z likwidacji danej placówki skierować na wsparcie miejscowości, która placówkę straci. Cały proces winien być skonsultowany i zaakceptowany przez zainteresowane strony tj. mieszkańców, nauczycieli samorząd czy też kuratorium.

Jaką chciałaby Pani być Burmistrzynią?

Będę na pewno otwarta i dostępna dla ludzi. Jak wielokrotnie powtarzałam dla mnie człowiek jest najważniejszy. Mieszkańcy gminy Kcynia będą mieli bardzo pracowitego Burmistrza. Będę walczyć o każdy grosz, który będzie mógł być przeznaczony na wspólne cele. Taką będę burmistrzynią. Proszę o każdy głos … a na pewno nie zawiodę!

Z kandydatką na Burmistrzynię Kcyni Panią Dorotą Czerwińską rozmawiał Robert Koniec.

--> wstecz