Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Martyny, Waleriana

Narada burmistrza z sołtysami

23 kwietnia 2015 r., w Urzędzie Miejskim w Kcyni odbyła się narada z sołtysami. Była to pierwsza okazja do spotkania z nowowybranymi szefami sołectw. W naradzie udział wzięli także: Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga, Zastępca Burmistrza p. Bogna Adamska, Sekretarz Gminy p. Rafał Heftowicz, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu, jak również zaproszeni goście. Po oficjalnym przywitaniu przybyłych przez Burmistrza Kcyni, głos zabrała Dyrektor GCKiB, która przedstawiła wyczerpujące informacje na temat staży opiekunów w świetlicach wiejskich naszej gminy. Jak podkreślała p. dyrektor – od stycznia trwają 3 staże, od kwietnia rusza kolejnych 12. Każdy ze stażystów przejdzie odpowiednie przeszkolenie. Ponadto zaprezentowała program nadchodzących obchodów święta 3 maja, jak również gminnego Dnia Dziecka, który zaplanowano w tym roku w dniu 30 maja (sobota) na boisku przy ul Powstańców Wlkp.

Następnie zgromadzeni mieli okazję obejrzeć prezentację i wysłuchać informacji p. Arkadiusza Szczepańskiego, reprezentującego Stowarzyszenie CIVITAS. Fundacja „Civitas” powstała w maju 2007 roku. Została stworzona przez czworo doradców Biura Porad Obywatelskich w Nakle, którzy uczestniczą w pracach Biura od początku jego działalności. Biuro Porad Obywatelskich w Nakle działa od początku lutego 2007 roku. Fundacja „Civitas” prowadzi je od początku lipca 2007 roku.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W dalszej części spotkania informacje przedstawiali pracownicy Urzędu m.in.: p. Piotr Mantych, p. Michał Wolff, p. Hanna Komorowska oraz kierownicy:  p.Wojciech Jaskulski, p. Maciej Maciejewski.

materiał:  Ewa Hałas/UM w Kcyni

--> wstecz