Niedziela, 26 maja 2024 r. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dwie placówki oświatowe – szkoła podstawowa w Kcyni i szkoła podstawowa w Palmierowie otrzymały wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2018. Do bibliotek szkolnych trafiły książki za łączną kwotę 20 tys. zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze środków budżetu państwa w ramach umowy dotacyjnej.

Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia dostawcy w miesiącu październiku nastąpiła dostawa książek (nowości wydawniczych, lektur szkolnych, książek niebędących podręcznikami). Biblioteka szkoły podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie otrzymała książki zgodnie ze stworzonym przez szkołę wykazem za łączną kwotę 5 tys. zł. brutto, natomiast biblioteka szkoły podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni za łączną kwotę 15 tys. zł brutto. Dofinansowanie z budżetu gminy Kcynia wyniosło 4 tys. zł, natomiast dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2018 – 16 tys. zł. Poniżej przedstawiamy materiał prasowy przygotowany przez poszczególne szkoły.

Szkoła Podstawowa im. J. Czochralskiego w Kcyni realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego otrzymała 15 tysięcy złotych (12 tysięcy z ministerstwa i 3 tysiące wkładu własnego) na zakup książek i e-booków mających rozwijać czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.  W ramach Programu szkolna biblioteka w naszej placówce pozyskała dużą ilość lektur szkolnych zgodnych z obowiązującym kanonem oraz atrakcyjne pozycje z literatury pięknej dziecięcej i młodzieżowej. Dzięki temu młodsi uczniowie naszej szkoły mogą poznać książki pt.,,Sposób na Elfa” ,,,Dziewczynka z parku”, ,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, opowiadania Elżbiety Zubrzyckiej, np. ,,Dobre i złe przyjaźnie”, Grzegorza Kasdepke ,,Ostrożnie’’,  ,,Detektyw Pozytywka”. Wiersze Agnieszki Frączek, np. ,,Dranie w trawie, czyli wiersze trudne niesłychanie”.

Pojawiły się też propozycje dla uczniów klas IV-VI m.in. ,,Kapelusz za sto tysięcy” , ,,Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki czy ,,Bruno i siostry”,  ,, Uniwersytet wszystko moje”, ,,Ida sierpniowa”.

Również uczniowie z klas VII-VIII mają w czym wybierać. Oprócz lektur, np.,,Kamienie na Szaniec”, ,,Oskar i pani Róża”, ,,Ziele na kraterze”, ,,Stowarzyszenie umarłych poetów” mogą czytać powieści fantastyczne, np. ,,Percy Jackson i bogowie olimpijscy”, , J. K. Rowling ,,Harry Potter”, ,,Igrzyska śmierci” oraz książki mówiące o życiu, przedstawiające problemy na tyle bliskie uczniom, by mogły stanowić pretekst do otwartej rozmowy o uczuciach i otaczającej rzeczywistości, np.,,Ostatnie wakacje”, ,,Szkoła Dyrektora Dreamera”, ,,Błahostka i kamyk” czy ,,Hera moja miłość” Anny Onichimowskiej.

W ramach projektu zakupiono łącznie 956 książek i 25 e-booków.

Zakupione książki uwzględniają różnorodne potrzeby uczniów, ułatwiają pracę na lekcji oraz przyczyniają się do rozwoju wyobraźni, ale też do budowania wewnętrznych motywacji czytelniczych.

Poza tymi działaniami z budżetu szkoły w miesiącu listopadzie zostaną zakupione książki do szkolnej biblioteki w kwocie 1500 zł.

materiał: Zofia Napierała, nauczyciel-bibliotekarz SP w Kcyn

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie, jako jedna z dwóch bibliotek szkół podstawowych (obok SP Kcynia), po złożeniu wniosku została zakwalifikowana do programu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020.  Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Celem tego programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych.

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 5 000,00 złotych (20 % wkładu własnego organu prowadzącego i 80 % wkładu budżetu państwa). Za przyznaną kwotę zakupiono 296 książek, w tym 10 audiobooków, a także lektury, które stanowią 55% nabytych nowości. Książki dostarczone zostały przez Księgarnię Biss – Mariusz Piasecki z Kcyni. Przy zakupie  nowości wydawniczych uwzględniono życzenia uczniów i nauczycieli.

W wyniku  realizacji projekt księgozbiór biblioteki znacznie się wzbogacił. Nowe książki cieszą się ogromną popularnością wśród czytelników. Regały, na których znalazły one miejsce, codziennie są oblegane, codziennie ktoś szuka czegoś dla siebie.

Można powiedzieć: DZIĘKI ZAKUPOM Z NPRCZ NASZA BIBLIOTEKA OŻYŁANOWOŚCI BYŁY NIEZBĘDNE!

materiał: Jadwiga Olszak, dyrektor SP w Palmierowie

--> wstecz