Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Nie planują uchwał oświatowych. Będą rozpatrywać skargi

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2019 r. / czwartek / o godz.12.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
  1. Interpelacje radnych.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – zał. 1,

2/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni oraz podległych dyrektorów  jednostek oświatowych – zał. 2,

3/ zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym  Karmelita, stanowiących własność Gminy Kcynia – zał. 3,

4/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości  gruntowej, położonej w Kcyni przy ul. Strażackiej, stanowiącej własność Gminy Kcynia dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – zał. 4.

  1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
  2. Głosy mieszkańców gminy.
  3. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy .
  4. Zamknięcie obrad sesji.

     Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni   Jan Kurant 

--> wstecz