Środa, 21 lutego 2024 r. Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Nieprawidłowości w przewozach zwierząt

Ponad 30 skontrolowanych pojazdów i kumulacja nieprawidłowości – to efekt wspólnych działań inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na drogach województwa kujawsko-pomorskiego.

Wzmożone kontrole pojazdów przewożących żywe zwierzęta prowadzone były przez cały czwartek (9 marca 2023 roku) w siedmiu powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Ich głównym celem było zapewnienie dobrostanu zwierząt podczas przewozu – zarówno dużymi ciężarówkami, jak i małymi busami towarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego weryfikowali, czy przedsiębiorcy przewożący zwierzęta przestrzegają przepisów transportowych, m.in. w zakresie stanu technicznego, trzeźwości i czasu pracy kierowców oraz zasad użytkowania tachografów. Z kolei kontrolerzy z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii weryfikowali czy nie jest przewożona zbyt duża ilość zwierząt w stosunku do powierzchni ładowni oraz czy pojazdy są regularnie dezynfekowane, a także czy w pojazdach znajduje się wymagana dokumentacja dotycząca pochodzenia i stanu zdrowia zwierząt. W czterech pojazdach stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów. Niechlubnym „rekordzistą dnia” okazał się pojazd przewożący trzodę chlewną, który próbując ominąć stacjonarny punkt kontroli na drodze wojewódzkiej nr 240 w powiecie tucholskim, został zatrzymany przez inspektorów ITD na drodze alternatywnej. Powodem takiego zachowania kierowcy był brak licencji na wykonywanie transportu drogowego przez jego pracodawcę, brak decyzji organu Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej dopuszczającej środek transportu do przewozu żywych zwierząt, poważne usterki techniczne pojazdu, m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, całkowicie zużyte opony oraz uszkodzony tachograf. W tym przypadku inspektorzy ITD ukarali kierowcę mandatem karnym, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej. Z kolei kontrolerzy Inspekcji Weterynaryjnej w kontrolowanych pojazdach stwierdzili: niespełnienie wymagań przez środek transportu przeznaczony do długotrwałego przewozu zwierząt (powyżej 8 godzin) w zakresie braku systemu kontroli temperatury oraz systemu ostrzegania o przekroczeniach dopuszczalnych temperatur, brak systemu nawigacji, a także braki w dokumentacji związanej z przewożonymi zwierzętami.

Kolejne wspólne działania obydwu Inspekcji będą kontynuowane…

WITD Oddział Bydgoszcz

--> wstecz