Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Nowa publikacja dotycząca historii lokalnej

W wydawnictwie Adam Marszałek dosłownie kilka dni temu ukazała się nowa, interesująca pozycja wydawnicza poświęcona kcyńskim Żydom. Zapewne zainteresuje wszystkich, którym bliska jest historia Kcyni i jej mieszkańców. Autorką książki „Żydzi w Kcyni” jest Anna Bieniaszewska, długoletnia pracownica Archiwum Państwowego w Toruniu, spod pióra której wyszło wiele publikacji podejmujących temat gmin żydowskich Kujaw i Pomorza. 

Jako społeczność skupiona wokół Dźwiękowego Archiwum Kcyni witamy tą publikację z wielkim zadowoleniem. Prowadząc Dźwiękowe Archiwum Kcyni i organizując wydarzenia popularyzujące historię od lat obserwuję niesłabnące zainteresowanie mieszkańców Kcyni tematyką dotyczącą mniejszości narodowych, które mieszkały tutaj przed II wojną światową. Przez długi czas nie mówiło i nie pisało się o tym, że przez wieki funkcjonowały tutaj obok siebie trzy społeczności: polska, niemiecka i żydowska.

Tym bardziej cieszę się z wydanej książki, gdyż naukowcy rzadko dotychczas podejmowali temat kcyńskiej gminy żydowskiej. W orbicie naukowych zainteresowań znajdowały się inne tematy. W podejmowaniu kcyńskich wątków żydowskich była wielka, zawstydzająca, biała plama. Udało się dzięki działaniom Dźwiękowego Archiwum Kcyni nieco wypełnić ją treścią. Odsyłam choćby do artykułów Cezara Aronsfelda, które znajdziecie Państwo na www Dźwiękowego archiwum Kcyni. Przetłumaczyłam i opublikowałam dwa teksty: Podróż sentymentalna oraz Wspomnienia z dzieciństwa w Poznańskiem. Kliknij w tytuł, aby przeczytać całość. 

Co do mniejszości niemieckiej, obecnej w Kcyni praktycznie od czasów lokacji, korzystać można z wielu opracowań. Społeczność żydowska, wyjąwszy kilka przykładów (choćby dorobek naukowy dr. Tomasza Kawskiego) nie doczekała zbyt wielu opracowań. Niewątpliwym walorem pracy Anny Bieniaszewskiej jest fakt, że autorka wykorzystała wiele materiałów zgromadzonych w archiwach i wykonała solidną kwerendę. W aneksach, zamieszczonych w końcowej części książki, znajdziemy spisy kcyńskich Żydów z lat 1804 – 1910. 

O Annie Bieniaszewskiej: 

Z opisu zamieszczonego na okładce książki: Po ukończeniu historii (specjalizacja archiwistyczna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ponad 42 lata pracowała w Archiwum Państwowym w Toruniu jako starszy kustosz. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na genealogii i historii polskich Żydów w XIX i XX w.  Oprócz prac o Zvi Hirschu Kalischerze, toruńskim rabinie i prekursorze syjonizmu, w latach 2013-2021 opublikowała siedem książek poświęconych dziejom wyznawców judaizmu: Toruński pejzaż żydowski, Żydzi w Grudziądzu, Shalom znad Drwęcy. Żydzi Golubia i Dobrzynia, Żydzi w Chełmży, W poszukiwaniu minionego czasu. Dzieje Gminy żydowskiej w Brodnicy, Żydzi w Wąbrzeźnie. Świat utracony oraz Żydzi w Chełmnie. Szkice do portretu zbiorowego.  

Uwaga! Książkę będzie można wkrótce kupić w pok. 205 Urzędu Miejskiego w Kcyni. Cena książki: 26,50 zł. 

Odnośnie terminu dostępności publikacji zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych DAK (fb, instagram).

tekst: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni 

--> wstecz