Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

O hejcie opowiadał dr Grzegorz Kaczmarek

19 kwietnia mieszkańcy Kcyni mieli kolejną okazję by uczestniczyć w spotkaniu z cyklu „Ciekawość świata”. Kwietniowy wykład był zatytułowany: Hejt w sieci – realna czy wirtualna nienawiść? Dr Grzegorz Kaczmarek, socjolog z Uniwestytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przybliżył zgromadzonym temat hejtowania. Ze słowem „hejt”, pochodzącym z angielskiego „hate” (tł. nienawiść) spotykamy się wszyscy bardzo często, nie zawsze prawidłowo odróżniając hejt od innych form wypowiedzi w internecie. Nasz gość podkreślał, że obraźliwe, nacechowane emocjonalnie wpisy są wynikiem frustracji, które jego zdaniem jest głównym źródłem hejtu. I choć najczęściej ulegają jej ludzie młodzi, hejt jest wykorzystywany przez partie polityczne czy konkurujące ze sobą firmy. Złość, agresja wyrażana w sposób aktywny w sieci internetowej jest niejako owocem wolności wypowiedzi, która pojawiła się po przemianach ustrojowych. Nasz gość zwracał uwagę, że w obecnych czasach „więcej wolno”, granica tabu została przesunięta. Namawiał uczestników spotkania, by odopowiedzieli sobie na pytanie: dlaczego hejtujesz? kto cię denerwuje? co sprawia, że jesteś sfrustrowany? W sposób usystematyzowany przedstawił nam przyczyny hejtowania, do których należą: anonimowość a więc bezkarność,  liberalizacja prawa, powszechność internetu (korzysta z niego ok 3 mld ludzi), wolność słowa, moda na hejtowanie.

Dr Grzegorz Kaczmarek podkreślił, że bliska mu jest stara buddyjska zasada – wszystko, co robisz, wróci do ciebie. Warto o niej pamiętać, gdy wypisujemy obraźliwe rzeczy w internecie.
Następnie odbyła się dyskusja z prelegentem dotycząca tematu spotkania.

tekst: Justyna Makarewicz/Urząd Miejski w Kcyni

fot. Robert Koniec

--> wstecz