Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

OBCHODY ROCZNICY Powstania Wielkopolskiego

Historia Polski pełna jest wydarzeń, o których zapomnieć nie można. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i szybko rozprzestrzeniło się na całą Wielkopolskę. W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy rocznicę tamtych dni. 2 i 3 lutego 1919 r. właśnie pod Kcynią – w rejonie Malic, Zabłocia, Szczepic, Suchoręcza – powstrzymane zostało natarcie niemieckie.

Kcynia została wyzwolona w noc sylwestrową na przełomie lat 1918 i 1919. Po początkowych, znaczących sukcesach strony polskiej, nieprzyjaciel przystąpił do kontrofensywy. Pomimo, iż już w styczniu 1919 roku rozpoczęły się rokowania pokojowe, walki nie ustawały. Do pamiętnych starć doszło w pobliżu Kcyni w początkach lutego. Sukces powstańców wpłynął znacząco na załamanie się natarcia niemieckiego.
Kilka dni później podpisany został pomiędzy Niemcami a państwami Ententy rozejm w Trewierze, który wyznaczył wokół ziem zajętych przez powstańców  linie demarkacyjną. Był to sukces Powstania Wielkopolskiego, który miał duży wpływ na kształt Traktatu Wersalskiego i w konsekwencji powrót Wielkopolski i Pomorza do macierzy.
Obchody rocznicy inaugurowała msza św. w kościele p.w. WNMP w Kcyni. We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń oraz delegacje i zaproszeni goście, a także dzieci i młodzież szkolna. Wśród obecnych byli m.in. Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes, Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Ryszard Bagnerowski, Radny Rady Powiatu Nakielskiego – Jacek Panek, przedstawiciele Rady Miejskiej w Kcyni, służb mundurowych i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
Po mszy świętej koncelebrowanej przez ks. kanonika Michała Kosteckiego oraz ks. proboszcza Zbigniewa Plewę z Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Dziewierzewie, głos zabrała Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes.
Następnie zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni. Młodzież w piękny sposób słowem i muzyką opowiadała o wydarzeniach przełomu lat 1918/1919. Program wzbudził wiele emocji i był nagrodzony zasłużonymi brawami.
„Dzisiejszy dzień to świadectwo szacunku i podziwu wobec tego niezwykłego zrywu, jakim było Powstanie Wielkopolskie, wobec jego uczestników – mieszkańców naszej Małej Ojczyzny….
Dziś, kiedy światem rządzi pieniądz, a słowa Bóg, honor, ojczyzna tak rzadko słychać, wracamy pamięcią do powstańców– oni nieśli je na ustach i w sercach, dzięki czemu walka o polskość była łatwiejsza, a śmierć nie dawała poczucia lęku.
Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości – mówił w swoim wystąpieniu Burmistrz Kcyni.
Następnie Burmistrz wraz z Wojewodą wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursu pod Patronatem Burmistrza Kcyni pt. „Raport  z Powstania”, który już po raz trzeci ogłosił Urząd Miejski.
Po uroczystościach w kościele odbyło się złożenie kwiatów przez delegacje przy obelisku Powstańców Wlkp.
Wiązanki zostały przewiezione także na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się pomnik-mogiła Powstańców Wielkopolskich poległych w walce o wyzwolenie Kcyni i okolic oraz pod tablicę pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich biorących udział w zbrojnym natarciu w noc sylwestrową w Kcyni znajdującą się na budynku PKP.
Organizatorem głównym obchodów był Urząd Miejski w Kcyni we współpracy z: Parafią p.w. WNMP w Kcyni, Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Kcyni, GCKiB w Kcyni, Jednostka OSP w Kcyni.
Tekst: Ewa Hałas, Foto: Piotr Wiśniewski i Ewa Hałas
źródło: kcynia.pl

--> wstecz